Metody práce

Individuální terapie– Intenzivní práce s psychoterapeutem podle vašeho tempa a potřeb s vámi nastavenými tématy. Využíváme je v i ambulantní, rezidenční i následné léčbě.

Skupinová terapie– Společné setkávání klientů, více úhlů pohledu, více podpory. Setkávání s psychoterapeutem nad tématy, která klienti sami za sebe otevírají.

Psychiatrická konzultace– Podpora klientům na rezidenčním pobytu v NEO centru, zajištěná 1x týdně externím psychiatrem.

Rodinná a párová terapie– Vaše problémy se dotýkají i vašeho partnera a rodiny. V rámci rezidenčního pobytu proto probíhají společná setkávání a podpora vašich blízkých.

Akupunktura – Lépe zvládat odvykací stavy, snáze odolávat cravingu (bažení), nastartovat samoregulační procesy v těle, to je smyslem akupunktury v léčbě závislostí.

Meditace Vipassana – Tradiční buddhistické meditační cvičení, které znamená „vidět jasno“.

Při léčbě závislostí se používá jako doplňkový způsob léčby. Začíná jednoduchým uvědomováním si nádechu a výdechu a zesilující schopností nahlédnout sám do sebe vedoucí k odhalení příčin závislosti.

12 KROKŮ – Anonymní alkoholici

Dvanáct kroků, nebo také 12 zásad, které je nutné si osvojit pro uzdravení se ze závislosti. Na svépomocnou skupinu Anonymních alkoholiků později navázalo sdružení Anonymních narkomanů. Celosvětově uznávaná metoda vznikla před 80 lety v USA.

PREVENCE RELAPSU

Předcházet rizikovým situacím a efektivně řešit selhání. To jsou klíčové dovednosti, které metoda učí. Jejím zakladatelem v ČR je Mgr.Aleš Kuda, ředitel a zakladatel NEO centra, který tuto metodu rovněž vyučuje na 1. lékařské fakultě UK.