Bc. Jakub Zahradníček

Jakub je frekventantem EU akreditovaného psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii u profesora Jána Praška (Institut Odyssea). Za sebou má rok a půl praxe s klienty s poruchami osobnosti v terapeutické komunitě Kaleidoskop a sám se intenzivně sebevzdělává v dialekticko-behaviorální terapii, která je zaměřena právě na léčbu hraničních poruch osobnosti. Jakubova terapeutická zkušenost má přesah i do soukromí. Je otcem tří dětí, z nichž jedno, prostřední dcera, prodělala dětskou mozkovou obrnu a trpí těžkou formou epilepsie. Tato životní událost Jakuba přivedla do blízkého kontaktu s dalšími rodiči hendikepovaných dětí i s nadacemi a neziskovými organizacemi působícími v této oblasti.

Jakubovými pracovními hodnotami jsou sebejistota, pokora a porozumění, jeho cílem je být klientovi vždy pevným a čitelným opěrným bodem při jeho práci na sobě samém.

Kde mě najdete: