Bc. et Bc. Tereza Jandová

Tereza vystudovala bakaláře v  adiktologii na 1. lékařské fakultě a svůj druhý titul získala v jednooborové psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současné době dokončuje i své magisterské studium. Ve své závěrečné práci se zaměřila na problematiku sebemedikace alkoholem u žen v období menopauzy a postmenopauzy, kde spojila znalosti z oborů psychologie a adiktologie. Je frekventantkou kognitivně behaviorálního psychoterapeutického výcviku Institutu Odyssea pod vedením prof. Jána Praška.

Tereza v minulosti pracovala jako lektorka primární prevence na základních a středních školách a jako asistentka a lektorka autistického chlapce, dále absolvovala stáže na oddělení dětské psychiatrie Thomayerovy nemocnice, v organizaci Fokus, na Klinice adiktologie, a jako dobrovolník se zapojila pod Českou psychedelickou společností do programu PsyCare, psychedelické harm-reduction služby.

Kde mě najdete: