Karolína Dvořáková, MSc

Karolína vystudovala jednooborovou psychologii na prestižní University of Bath a poté získala magisterský titul v oboru veřejné zdraví na University of the West of England. Při své práci čerpá z praxe motivačních rozhovorů, KBT a terapie zaměřené na řešení. Aktuálně je frekventantkou komplexního výcviku v Biosyntetické psychoterapii.

Karolína začala svou praxi ve Velké Británii (Bristol, Bath, Gloucester), kde pracovala v různých odvětvích tamního zdravotního systému (NHS). Má za sebou 10 let zkušenost z oblasti adiktologie, obezitologie, léčby chronické bolesti a komunitní psychiatrie. 

Od návratu do ČR se v soukromé praxi specializuje na práci s cizinci žíjícími v Česku a lektorování o tématech prevence duševního zdraví. Pracuje s klienty v češtině a angličtine.