Mgr. Eliška Blažíčková

Eliška vystudovala magisterský obor Adiktologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je frekventantkou psychodynamického výcviku SUR. Svou praxi začínala jako lektorka programů zaměřených na prevenci rizikového chování pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Několik let pak pracovala v Psychiatrické nemocnici v Praze v Bohnicích, primárně na oddělení duálních diagnóz. Působila ale i na ženském AT oddělení a vedla adiktologické motivační skupiny se schizofrenními pacienty v různých fázích následné péče. Díky zkušenostem s prací s klienty s duální problematikou se Eliška zaměřuje na komplexní přístup, nejen na symptomatický pohled na užívání návykových látek. Působí zejména v rezidenčním programu Kliniky 1, věnuje se ale i léčbě v ambulantní formě, případně doléčování zaměřeného na prevenci relapsu.

Kde mě najdete: