Mgr. Ing. Petra Hrdličková

Petra vystudovala magisterský titul v jednooborové psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tomuto studiu předcházel inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické v Praze na Fakultě mezinárodních vztahů. Fascinace psychologií člověka však u ní zvítězila a Petra se od té doby odborně rozvíjí právě na poli psychoterapeutického zaměření.

Je akreditovaným profesionálním koučem, má lektorský kurz MASS, kurz Základní krizové intervence nebo práce ve zdravotnictví se statusem Psycholog ve zdravotnictví. Aktivně vyhledává další příležitosti ke svému rozvoji a účastní se výcviků, které ji dávají smysl jako například KBT nebo výcvik v Motivačních rozhovorech. V neposlední řadě Psychoterapeutický výcvik v psychiatrii a poradenství zaměřeném na člověka podle Carla Rogerse.

Pracovní zkušenosti čerpala mimo jiné jako Psycholožka na základních školách nebo v ordinaci klinického psychologa Praha 1. Praxi s klienty získala na stážích v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech a v Krajské nemocnici Pardubice. Pracovala s klienty v ambulanci klinické psychologie, v neziskových organizacích, jako školní psycholožka i s manažery firem jako psycholog, lektor a kouč. V NEO Centru pracuje individuálně s dospívajícími a s dospělými klienty. Zaměřuje se na životní změny, kariérové změny, syndrom vyhoření, úzkosti, deprese, nízké sebevědomí, problémy ve vztazích,ADHD, závislosti, osobní rozvoj a sebepoznání. Za hlavní prostředek terapeutického procesu považuje vřelý a přijímající terapeutický vztah. Vychází především z rogeriánského přístupu, který klade důraz na empatii, přijetí a autenticitu, ale zároveň terapii přizpůsobuje každému klientovi podle jeho potřeb a individuality. Pracuje také s prvky motivačních rozhovorů a KBT.

Petra je členkou České asociace pro psychoterapii a pravidelně se účastní jejich odborných akcí.
Svůj volný čas věnuje své rodině a cestování. Miluje fotografování a čtení odborné literatury i beletrie.

Kde mě najdete: