Mgr. Kateřina Mezlíková

Kateřina vystudovala bakalářský obor psychologie na Hunter College v New Yorku, kde strávila pět let svého života. Dále pokračovala magisterským studiem psychologie na University of New York in Prague. Má ukončené studium psychologa ve zdravotnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde pokračuje v postgraduálním studiu. Kateřina absolvovala kurz krizové intervence v Narattio Institut a The Bystander Effect Module v Praze. Kateřina je v předatestační přípravě a pracuje v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy na oddělení Detox jako psycholog ve zdravotnictví. Je také frekventantkou kognitivně behaviorálního psychoterapeutického výcviku Institutu Odyssea pod vedením prof. Jána Praška.

  
Svoji terapeutickou činnost začala již v New Yorku jako konzultant v Manhattan Youth Community Center. Pokračovala stážemi na adiktologickém oddělení v Institut at Mount Sinai, Department of Psychiatry a také v New York Presbyterian/Columbia University Medical Center. V minulosti také pracovala jako psycholog ve vězení.


Kateřina v terapii používá prvky Kognitivně behaviorální terapie (KBT), které přizpůsobuje každému klientovi individuálně. S klienty má vřelý a otevřený vztah, což vytváří bezpečný a podporující systém, ve kterém je klient schopný kvalitní práce sám na sobě. Její přístup odpovídá nejnovějším technikám a výzkumu v oboru. Kateřina pracuje jak v češtině, tak v angličtině.


Ve volném čase ráda běhá a chodí do lesa. Poslední knihy, které přečetla, jsou The Power of Habit a Why We Sleep.

Kde mě najdete: