Mgr. Petra Kolovecká

Své dosavadní zkušenosti terapeutky načerpávala mimo jiné z nízkoprahových center nebo denních stacionářů, kde se soustředila na invidividuální a skupinovou psychoterapii, expresivní techniky, adiktologické poradenství.

Uchvátila ji arteterapie, práce s dechem nebo i používání léčivých hudebních nástrojů během relaxací či meditace jako taková.

Dokáže vám pomoci se závislostmi, depresemi, úzkostmi nebo se strachy z různých příčin, snaží se usnadnit proces truchlení nebo boj s osobní krizí. Za 20 let zkušeností prošla různými výcviky jako SUR (komunitně skupinová psychoterapie), výcvik arte nebo kurz krizové intervence.

,,Ve své práci přistupuji k člověku z holistického pojetí – bio psycho socio a spirituální vnímání člověka. Jakoukoliv nemoc vnímám jako projev volání duše, která je zraněná a které jsme nevěnovali pozornost a léčení. Kromě odborných znalostí a vědomostí používám vlastní intuici a moudrost z mnohých osobních zkušeností (se závislostmi, depresemi, úzkostmi, panikami nebo sebepoškozováním) včetně zkušenosti a moudrosti od domorodých kmenů či jiných alternativních přístupů.“

Podle Petry člověk může ke své závislosti nebo jakékoliv jiné nemoci přistoupit jako k požehnání, pokud člověk přijme za svůj stav zodpovědnost, porozumí tomu, co se děje a rozhodne se činit změny, nebo dál uvíznout v kole utrpení. Cesta léčení jakékoliv nemoci je cestou uzdravení vlastního srdce, bolestí, traumat a křivd, které si s sebou často vláčíme a které každodenně ovlivňují naše vnitřní a vnější prožívání a vnímání.

Je potřeba s člověkem pracovat celistvě, ukázat mu, jak důležité je propojení těla – mysli – srdce – duše. Jakákoliv nerovnováha nebo potlačení nějaké složky se vždy projeví v systému = v člověku. Proto věřím, že úzdrava je možná a dosažitelná odhodláním pracovat na sobě a klást si otázky společně s odvahou být sám k sobě upřímný. Je to cesta navázat sám se sebou vztah, který je založen na lásce, soucitu, pochopení a o tento vztah pečovat, tak jak často dokážeme pečovat o druhé. A do jaké hloubky sebepoznání půjde, je jen volbou každého člověka a s čím se spokojí, aneb každý člověk má svoji cestu a s ní i Petry respekt k němu.

Kde mě najdete: