MUDr. Jakub Minařík

Jakub vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, obor všeobecné lékařství. Získal odbornou způsobilost v oboru psychiatrie, absolvoval sebezkušenostní část výcviku v psychoanalytické skupinové psychoterapii a kurz v klinické hypnóze a akupunktuře. Je členem Psychiatrické společnosti a Společnosti pro návykové nemoci (SNN) pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Mnoho let pracoval v neziskovém sektoru na pozicích psychiatr, vedoucí týmů nebo vedoucí lékař. Posledních několik let Jakub působí na Klinice adiktologie VFN a učí na I.LF UK klinickou adiktologii. Celou profesní dráhu se věnuje léčbě uživatelů drog a má za sebou mnoho let psychoterapeutické práce s těmito klienty. Posledních přibližně 15 let se Jakub zaměřuje hlavně na farmakoterapii. Zajímá se o substituční léčbu, včetně substituce metamfetaminu.

Kde mě najdete: