MUDr. Jiří Štarha

Jiří Štarha je absolvent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství. Podařilo se mu získat odbornou způsobilost v oboru vnitřního lékařství a kardiologie. Mnoho let vedl interní oddělení JIP, kde byl vedoucím lékařem v nemocnici Blansko. 

Na své klienty se dívá z psychosomatického pohledu, s empatií a respektem.  

Nejen díky své vlastní zkušenosti se závislostmi chce pomáhat lidem k znovunalezení kontroly nad svým životem a z pohledu své odbornosti i osobní zkušenosti, je připraven jim pomoci.  

Kde mě najdete: