Mgr. Petra Panáková

Petra absolvovala jednooborovou psychologii se zaměřením na klinickou a školní psychologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Na Pražské vysoké škole psychosociálních studií si rozšířila vzdělání v oboru Psycholog ve zdravotnictví. Zkušenost má s práci s dospělými i dospívajícími z ambulantní klinické praxe na Slovensku i v Česku.

Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku “Terapie v postmoderně”, který je akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP). Aktuálně se vzdělává v ročním výcviku v relaxačních technikách zaměřených na práci s tělem i dechem, nácvik odbourání stresu i nežádoucích emočních stavů, autogenní tréning, progresivní relaxaci, jógu i meditaci atd. Osobně i odborně se zajímá o klinickou psychologii, psychoterapii, vztahová témata, vzdělávání a destigmatizaci v psychologii.

Je kreativní člověk, který se svou empatií a osobním přístupem snaží pomáhat lidem. Ke všem přistupuje individuálně a svou otevřeností a se srdcem na dlani, chce objevovat to, co život ukrývá. Přesně tento přístup je připravena nabídnout i svým klientům. Neustále pokračuje ve svém vzdělávání a seberozvoji, které vnímá jako životní cestu, díky které se může stát lepším člověkem pro sebe i ostatní.

Ve svém volném čase objevuje přírodu, věnuje se józe i běhu a ráda se zastaví na dobrou kávu s dobrou knížkou.

Je připravena Vám pomoci s lepším porozuměním těžkostí, odkrývaní osobního potenciálu, který má každý člověk a posílení vlastních zdrojů v procesu uzdravování.

Ze svých oblíbených knih Vám doporučuje Viktora Frankla a jeho ,,Hledání smyslu života: A přesto říci životu ano“.

Kde mě najdete:

Mgr. Petra Panáková