Rezidenční péče

Náš intenzivní rezidenční program nabízí velmi efektivní terapii různých typů závislostí. Program spojuje nejnovější přístupy k terapii závislostí a tradiční postupy metody 12 kroků. Velmi důležitou součástí programu je meditace Vipassana, což je v České republice unikátní.

Náš přístup je veden respektem k jedinečnosti životního příběhu každého našeho klienta.  Přestože praxe ukazuje, že různé typy závislostí mají některé společné prvky, nevnímáme pohled na závislost podle rigidních šablon. Rezidenční program si klade za cíl pomoci klientům nalézt a pochopit kritická místa v jejich dosavadním životě, která pravděpodobně vyplňují jejich závislostní chování.

Důležitým úkolem terapie je také přijmout důsledky své závislosti a vypořádat se s pocity viny, kterou jsou s nimi spojeny.

Každý klient v programu proto postupuje individuálním tempem a má svá vlastní témata, která postupně vyvstávají.

Díky malé skupině, se kterou v rezidenčním programu pracujeme, je možné pracovat mnohem efektivněji a intenzivněji.

Program probíhá v komorním prostředí, kde je zajištěna anonymita každého klienta.