Jakub Strážnický, M.A.

  • Psycholog
  • Psychoterapeut ambulantního i rezidenčního programu

 Jakub vystudoval Clinical and Counseling Psychology na Univerzitě La Salle ve Philadelphii a sociologii na Filozofické faktultě UHK. Absolvoval pětiletý akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii, která je orientována na řešení situace.

 První zkušenosti získával v Národním ústavu duševního zdraví v denní stacionární léčbě pro úzkostné poruchy, v Psychiatrickém centru Hermes, Fakultní nemocnici v Motole a v Psychiatrickém centru v Praze v Bohnicích. Dále působil v Kolíně v Collarca o.p.s., kde pracoval převážně s rodinami s dětmi. V roce 2015 zakládal soukromou praxi Stress clinic s.r.o., kde se zaměřoval převážně na neurotické poruchy a problematiku partnerského soužití.

Nejdéle působil na Oddělení závislostí v Psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, kde se věnoval především skupinové psychoterapii v denní stacionární léčbě, individuální psychoterapii, rodinné a párové terapii.