Proběhla Adiktologická konference na téma Ideologie v adiktologii

Autor: Zuzana Krejčíková 04. 03. 2022

Konference jsme se účastnili už podruhé v sestavě Kateřina Marklová, odborná ředitelka NEO Centra a klinická psycholožka, Markéta Čermáková, ředitelka Ambulantní kliniky a psycholožka a Ondřej Knybl, lektor meditace.

Letošní program byl tvořen zajímavými přednáškami a workshopy z pole adiktologie. Z programu nás velmi oslovilo téma duálních diagnóz, tj. závislostní problematika v kombinaci s dalším psychickým onemocněním. Poptávka po službách poskytujících péči pro kombinované obtíže je velká a i v Neo Centru vycházíme této poptávce vstříc.

Další téma k zamyšlení je pokračující diskuse ohledně odtabuizování závislostní problematiky a její léčby, čímž se pomoc stává dostupnější.

Souvisí s tím i adekvátní informovanost veřejnosti bez dramatizace na jedné straně, či přílišném zjednodušováním na straně druhé.

Právě o to se v NEU snažíme – poskytnout maximální informovanost a rozšíření možností pomoci. 

 

Ondřej Knybl mluvil o meditaci a jejím přínosu na psychický i fyzicky stav člověka. 

Zápal svého výkladu opřel o svou vlastní zkušenost a motivaci pro praktikování této metody. Před lety se potýkal s existenciální depresí od dětství, během let vyzkoušel řadu úhybných manévrů … až konečně ztroskotal.

Meditoval pod vedením Jonathana Preboye a Anny Scharfenberg v centru Tisarana v Praze a skvělé výsledky ho záhy dovedly k přesvědčení, že by se měl meditaci věnovat naplno. Meditační centrum vzniklo díky pomoci zakladatele NEO Centra Libora Votruby. Právě Ondřeje si Libor vybral na spolupráci na svých klinikách, kde od roku 2020 meditaci učí pravidelně. 

www.tisarana.cz