Mgr., MgA. Markéta Čermáková

  • Psycholožka a terapeutka
  • Psychoterapeutka ambulantního i rezidentního programu

Vystudovala činoherní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a následně psychologii a speciální pedagogiku na Karlově univerzitě. Je absolventkou výcviku v gestalt terapii a mnoha dalších kurzů v prevenci a léčbě rizikového chování (primární prevence, krizová intervence, prevence relapsu, rodinné poradenství a další). Má dlouholetou praxi v léčbě závislostí – teraputická komunita, ambulantní léčba, doléčování, substituční program – i v jiných terapeutických oblastech včetně práce s rodinou. Pracovala i s dětmi – v primární prevenci i ve školství jako školní psycholožka. Má zkušenosti s přednáškovou činností v Čechách i v zahraničí, přednáší na PedF UK. Kromě léčby závislostí se věnuje tématu ADHD/ADD a podpoře duševního zdraví především u dětí.