Mgr. PharmDr. Zbyněk Oktábec, Ph.D. et Ph.D

Zbyněk získal pregraduální vzdělání v oborech Farmacie a Adiktologie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové (Univerzita Karlova v Praze) a na 1. lékařské fakultě (Univerzita Karlova v Praze). Postgraduální studia v oborech Organická chemie a Farmacie obhájil na Farmaceutické fakultě UK v HK a na Farmaceutické fakultě VFU Brno.

 

Získal specializaci v oboru Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví a dlouhodobě se specializuje v oboru Klinická farmacie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je držitelem Zvláštní odborné způsobilosti S4 v adiktologii.