Libor Votruba

  • Spoluzakladatel NEO centra
  • Předseda Spolku Tisarana – centra meditace Vipassana v Praze
  • Podnikatel

Libor si prošel velmi složitým obdobím, kdy se sám potýkal s alkoholismem, závislostí, úzkostí a depresí. Od roku 2012 žije střízlivým životem. Dobrovolně odjel se léčit na kliniku podobnou té naší, do Jihoafrické Republiky. V roce 2014 se podílel na založení Tisarany, centra meditace Vipassana v Praze, jehož je předsedou a největším donátorem. V roce 2017 spolu s Alešem Kudou, svým dřívějším terapeutem, založil Neocentrum a sám v něm aktivně pomáhá svými zkušenostmi s léčbou lidem s podobnými problémy.