Mgr. Aleš Kuda

  • Spoluzakladatel centra NEO
  • Odborný ředitel NEO Centra
  • Psycholog
  • Kvalifikovaný adiktolog
  • Psychoterapeut

Aleš vystudoval obor psychologie – pedagogika FF UK v Praze. Absolvoval výcvik v dynamické psychoterapii (SUR) a výcvik v rodinné terapii.

V oblasti léčby závislosti působí od roku 1994. V roce 1996 zakládal první doléčovací centrum pro závislé u nás, které následně několik let vedl. Založil terapeutickou komunitu pro závislé a několik let působil jako její odborný ředitel.

Dlouhodobě působí jako supervizor programů pro závislé. Je odborným asistentem Centra adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze.

10 let provozoval privátní praxi, kde se věnoval mimo jiné, ambulantní terapii se závislými klienty. Dlouhodobě se věnuje problematice závislosti na kokainu.

Specializuje se na metodu prevence relapsu. Toto téma vyučuje i na univerzitě. Pravidelně přednáší a vede workshopy na různá témata z oblasti závislostí.