Mgr. Eliška Vavrušová

  • Kvalifikovaná adiktoložka
  • Terapeut v ambulantním i intenzivním programu
  • Sportovní a volnočasové aktivity

Eliška Vavrušová má vystudovaný obor Adiktologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Adiktologické problematice se pracovně věnuje od roku 2009. Během své pracovní kariéry prošla několika různými zařízeními: Centrum metadonové substituce, Centrum drogových služeb ve vězení a Adiktologickou ambulancí. Kromě těchto prací se také podílela na Metylovém výzkumu, absolvovala zahraniční odbornou stáž, lektoruje primární prevenci na základních školách a účastní se odborných konferencí jako přednášející.

 

Eliška je ve volném čase velmi aktivní člověk a zastává názor, že vyplnění volného času radost přinášejícími aktivitami je v dnešním hektickém způsobu života velmi potřeba. Toto setkání s volným časem a objevení možností, jak jej trávit se snaží spolu s klienty nalézt.

 

O závislosti říká: „Na závislost pohlížím jako na obrovskou možnost k osobnímu růstu, jen je potřeba ji správně uchopit a dostat pod kontrolu.“