Mgr. Gabriela Minařík

  • Kvalifikovaná adiktoložka
  • Terapeut v ambulantním i intenzivním programu

Gabriela vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V oboru adiktologie začínala v roce 1999 jako terénní pracovnice a lektorka primární prevence, od roku 2004 pracovala v nízkoprahovém centru pro uživatele návykových látek. Od roku 2006 docházela za klienty, kteří se kvůli užívání návykových látek ocitli ve vazbě nebo výkonu trestu. Klienty dále provázela i po výstupu z výkonu trestu a to v ambulantní formě. „Obavy i odvaha, se kterou do nového života vstupovali, ve mně zanechala hluboký dojem.“

Během své pracovní kariéry prošla mnoha kurzy a školeními – Motivační rozhovy, Krizová intervence, Práce s klientem v konfliktu se zákonem, Výcvik v kontaktní práci. Od roku 2017 je frekventantkou výcviku České společnosti pro psyhoanalytickou psychoterapii.