Mgr. PharmDr. Zbyněk Oktábec, Ph.D. et Ph.D

  • Kvalifikovaný adiktolog
  • Klinický farmaceut
  • Terapeut v ambulantním i rezidenčním programu

Zbyněk získal pregraduální vzdělání v oborech Farmacie a Adiktologie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové (Univerzita Karlova v Praze) a na 1. lékařské fakultě (Univerzita Karlova v Praze). Postgraduální studia v oborech Organická chemie a Farmacie obhájil na Farmaceutické fakultě UK v HK a na Farmaceutické fakultě VFU Brno.

Získal specializaci v oboru Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví a dlouhodobě se specializuje v oboru Klinická farmacie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je držitelem Zvláštní odborné způsobilosti S4 v adiktologii.

Pracuje jako farmaceut – specialista, klinický farmaceut a toxikolog, adiktolog, výzkumný pracovník a univerzitní vyučující. Zabývá se klinickou farmacií v oblasti adiktologie, psychiatrie a hepatologie a klinickou adiktologií. Jeho výzkumným zaměřením je substituční léčba závislosti na metamfetaminu a moderní léčba virových hepatitid.

Pochází z tradiční lékařské rodiny, je ženatý. Mezi jeho záliby patří sebevzdělávání, četba (oblíbeným autorem je Umberto Eco), poslech klasické hudby a metalu. Aktivně provozuje extrémní sporty, předně extrémní lyžování, horolezectví a bouldering. Dříve se věnoval bojovým sportům a různým bojovým a sebeobraným systémům.

Jeho sloganem je: Discas oportet quamdiu est quod nescias