MUDr. Jakub Minařík

  • Zkušený psychiatr
  • Akupunkturista

Vystudoval jsem Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství, získal jsem odbornou způsobilost v oboru psychiatrie, absolvoval sebezkušenostní část výcviku v psychoanalytické skupinové psychoterapii, kurz v klinické hypnóze a akupunktuře.

Mnoho let jsem pracoval v neziskovém sektoru, na pozicích psychiatr, vedoucí týmů, vedoucí lékař.

Posledních několik let pracuji na Klinice adiktologie VFN a učím na I.LF UK klinickou Adiktologii.

Celou profesní dráhu se věnuji léčbě uživatelů drog, mnoho let jsem se věnoval především psychoterapeutické práci s uživateli drog, posledních asi 15 let se soustředím více na farmakoterapii. Mezi mé odborné zájmy patří ADHD, substituční léčba, včetně substituce metamfetaminu.