PhDr. Kateřina Marklová

  • Atestovaná klinická psycholožka
  • Psychoterapeutka ambulantního i rezidentního programu

Kateřina vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Absolvovala akreditovaný psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii (INSTEP). Atestovala z klinické psychologie a ze systemické psychoterapie.

První pracovní zkušenosti získávala v Pedagogiko psychologické poradně, kde jsem pracovala převážně s dětmi. Následovala pak soukromá klinická ambulance, kde pracovala vedle dětské klientely také s dospělými klienty.

Nejdelší čas své odborné praxe strávila v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde prošla několika odděleními. Její domovské oddělení bylo Léčba závislostí. Zde se věnovala především skupinové psychoterapii, individuální psychoterapii, rodinné a párové terapii a diagnostice.

„V mé více jak dvanáctileté psychoterapeutické praxi se s pokorou učím od svých klientů, rozvíjím se pasivní i aktivní účastí na odborných seminářích a konferencích. Mám zkušenosti s lektorováním a přednáškami pro širokou veřejnost.“

Nejbližší je jí integrativní psychoterapeutický přístup, snaží se o individuální přístup ke každému klientovi.