Ambulantní péče

Náš ambulantní program nabízí odbornou terapii rozličných druhů závislého chování a doprovodných problémů, jako jsou například úzkost a deprese. Program je veden zkušenými profesionály odborného týmu NEO Centra.

V úvodním sezení se zaměřujeme na podrobné zhodnocení problémů a aktuální situace klienta a následně doporučíme indivividualizovaný program, který nejlépe odpovídá jeho potřebám. Společně s klientem nastavíme cíle naší spolupráce a jednotlivé kroky, potřebné pro jejich dosažení.

Cíle mohou být velmi individuální a nikdy nejsou stanovovány námi. Věříme, že jen cíle, které si stanoví sám klient (popřípadě s naším provázením), jsou důležitým základem pro úspěšný postup v procesu úzdravy a změny životního stylu klienta.

V naší práci s klientem se zaměřujeme především na tyto oblasti:

  • Podpora motivace
  • Zvládání cravingu (bažení)
  • Zvládání a práce s vlastními emocemi
  • Podpora přirozených a zdravých vztahů
  • Podpora rovnováhy životního stylu
  • Pomoc při hledání smysluplného života

V rámci ambulantního programu zajištujeme služby:

  • Adiktologa
  • Psychiatra
  • Klinického psychologa
  • Klinického farmakologa

Ve spolupráci s partnerskými zařízeními zajišťujeme našim klientům komplexní lékařské služby