Ceny

Jako jediní v ČR poskytujeme komplexní soukromou psychoterapeutickou a léčebnou péči. Naši klienti si léčbu hradí sami, což umožňuje zaručit absolutní diskrétnost a anonymitu.

Je pro vás naprostá diskrétnost nezbytností, ať už s ohledem na vaše sociální postavení, rodinu nebo veřejnou známost? Obraťte se na nás.

Ambulantní péče

Individuální terapie
Následná péče
Rodinná terapie
Konzultace s psychiatrem

Zákládní sazba za sezení (50 minut) 1900,- Kč

Přesné ceny za ambulantní péči jsou stanovovány individuálně na základě frekvence sezení a dalších čerpaných služeb.

Rezidenční péče

Délka léčby je 4 – 6 týdnů a vychází z individuálních potřeb klienta.

Cena je konečná a zahrnuje všechny poskytnuté služby.

4 týdny – 145 000,- Kč
6 týdnů – 193 000,- Kč