Taneční terapie

Tato forma terapie je ideální pro uvolnění zablokovaných a nevyjadřovaných emocí, integraci nepřijatých částí sebe sama, vytváření zdravého vztahu k sobě a ostatním lidem, pro léčbu psychosomatických onemocnění.

Co znamená taneční terapie?

Během terapie tancem se naučíte uvědomovat si vjemy vlastního těla, přijímat bez hodnocení to, co právě cítíte a pravdivě pohybem vyjadřovat sebe sama. Prohlubováním těchto schopností se učíte vnímat a přijímat sami sebe takové, jací skutečně jste. Uvědomujete si rozdíl mezi tím, kým jste, a tím, kým očekává vaše okolí, abyste byli. Stáváte se vnímaví k tomu, jak se ve vašem těle odráží skutečnost, kdy kráčíte vlastní cestou a kdy se přizpůsobujete očekávání ostatních.

Pro absolvování taneční terapie nemusíte mít žádné taneční dovednosti ani předchozí zkušenosti s tancem.

Cena této služby

Při dlouhodobější spolupráci nabízíme možnost balíčku obsahujícího 10 sezení, v rámci kterého máte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 50 minut. 

Cena jednoho sezení je 1700 Kč

Specialisté pro tuto službu

Minařík Jakub, MUDr

Jaku Minařík

Ambulance

Minařík Jakub, MUDr

Jaku Minařík

Ambulance

Minařík Jakub, MUDr

Jaku Minařík

Ambulance

Blog a Média

OCD? Známá úzkostná porucha pod ne příliš známým názvem

06.12.2022, Kateřina Marklová.
V současné době vnímáme větší množství poptávek na léčbu OCD a to nejen v rámci Ambulantní kliniky, ale také i co se týče pobytových klinik, což není příliš časté. Mezi lajckou veřejností se velmi často setkávám s tím, že mnozí ani nevědí, co OCD znamená a zda aktuální pocity, které uvnitř sebe mají, se dají zařadit pod tento název.
Obsedantně-kompulzivní porucha, často označovaná zkratkou OCD z anglického názvu (obsessive compulsive disorder), patří do skupiny úzkostných poruch (dříve označovaných neurózy). Úzkostné poruchy jsou v psychiatrii považované za „lehčí“ obtíže, psychoanalytické školy mluví o neuroticích jako o nezdravější skupině populace. OCD však z této skupiny dokáže potrápit asi nejvíce.