Taneční terapie

Tato forma terapie je ideální pro uvolnění zablokovaných a nevyjadřovaných emocí, integraci nepřijatých částí sebe sama, vytváření zdravého vztahu k sobě a ostatním lidem, pro léčbu psychosomatických onemocnění.

Co znamená taneční terapie?

Během terapie tancem se naučíte uvědomovat si vjemy vlastního těla, přijímat bez hodnocení to, co právě cítíte a pravdivě pohybem vyjadřovat sebe sama. Prohlubováním těchto schopností se učíte vnímat a přijímat sami sebe takové, jací skutečně jste. Uvědomujete si rozdíl mezi tím, kým jste, a tím, kým očekává vaše okolí, abyste byli. Stáváte se vnímaví k tomu, jak se ve vašem těle odráží skutečnost, kdy kráčíte vlastní cestou a kdy se přizpůsobujete očekávání ostatních.

Pro absolvování taneční terapie nemusíte mít žádné taneční dovednosti ani předchozí zkušenosti s tancem.

Cena této služby

Při dlouhodobější spolupráci nabízíme možnost balíčku obsahujícího 10 sezení, v rámci kterého máte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 50 minut. 

Cena jednoho sezení je 1700 Kč

Specialisté pro tuto službu

Jaku Minařík

Ambulance

Jaku Minařík

Ambulance

Jaku Minařík

Ambulance

Blog a Média