Bc. Jiří Vacek, MBA

Jiří vystudoval ekonomii na Prague Bussiness school, Psychoterapeutickou Fakultu PVŠPS v Praze a absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii (daseinsanalýza). Dále prošel řadou certifikovaných kurzů a je členem České daseinsanalytické společnosti.

Jiří se věnuje jak individuální, tak skupinové a párové psychoterapii, a několik let provozoval privátní praxi. Své zkušenosti sbíral v psychiatrické léčebně v Červeném Dvoře, dále pak v Psychiatrické Nemocnici v Bohnicích, kde pracoval na oddělení Duálních diagnóz pavilonu č.16. Je zodpovědný za vedení Kliniky 2.

„Rád se potkávám s lidmi a s pokorou s nimi spolupracuji na jejich cestě k poznání, svobodě, pravdě a uzdravení. Mám zkušenosti se závislostmi a jejich léčbou – sám abstinuji od všech návykových látek už 12 let. Nejblíže mi je existenciální psychoterapie.“

Kde mě najdete: