Léčba gamblerství

Hazard, hry a risk – v některých případech jsou součástí našeho života a určitým způsobem trávení volného času. Pokud ale hráčství přeroste v gamblerství, závislost na automatech nebo na sázení, jedná se o problém, který výrazně ovlivní lidský život. U hazardních her závisí výsledek zcela nebo převážně na náhodě. Hráč riskuje majetek nejen svůj, ale často i své rodiny. Hazardní hraní pak může mít závažné sociální, ekonomické i zdravotní dopady. Právě kvůli častému zadlužení se tato situace může zdát jako bezvýchodná. Pokud se takový problém týká vás nebo kohokoliv blízkého ve vašem okolí, neváhejte a vyhledejte odbornou pomoc.

Co znamená léčba gamblerství?

Léčba závislosti na hracích automatech nebo léčba gamblerství nemusí být nezvládnutelným úkolem. Prvním krokem je už samotné uvažování o léčbě. Pokud se rozhodnete o pomoc požádat, jste již na správné cestě. Gamblerství může výrazně ovlivnit nejen život váš, ale i vašich blízkých.

V NEO Centru máme zcela individuální přístup ke každému klientovi a zaručujeme naprosté soukromí a diskrétnost. Při osobním setkání vždy pečlivě zhodnotíme vaši konkrétní situaci a doporučíme vám to nejlepší řešení. Nabízíme jak ambulantní, tak pobytovou (rezidenční) léčbu. Než se ale finálně domluvíme na podobě spolupráce, je pro nás důležité vás blíže poznat a dozvědět se o vašem problému více.


V rámci pobytové léčby probíhá intenzivní psychoterapeutický program, který kombinuje nejnovější přístupy v terapii závislostí s tradičními postupy. Zabýváme se celosvětově uznávanou metodou 12 kroků svépomocné skupiny Anonymních Alkoholiků. Tento přístup lze aplikovat i na tzv. nelátkové závislosti. Součástí pobytu je i meditace Vipassana, což je v České republice naprosto unikátní. Meditace nás učí schopnosti nahlédnout do vlastního nitra, najít klid a zorientovat se ve vlastních emocích a myšlenkách.

Během léčby se věnujeme individuálním i skupinovým terapiím a prevenci relapsu. Skupinová terapie umožňuje sdílení problémů, emocí a myšlenek s ostatními klienty, a dává tak jedinečnou příležitost získat náhled díky ostatním klientům, ale i zpětnou vazbu na vlastní chování. Během léčby jsou pohromadě klienti s různými závislostmi. Věříme, že všechny závislosti mají společné prvky a pracovat s nimi pohromadě je, dle našich zkušeností, pro klienty prospěšné.

Jak poznat závislost na sázení nebo závislost na automatech?

Gamblerství, ať už vlastní nebo u blízké osoby, může být náročné rozpoznat. Zásadní jsou dvě otázky:

Museli jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro vás důležití o tom, jak moc hrajete?
Cítili jste někdy potřebu hrát stále za více peněz?
Pokud je odpověď na obě tyto otázky kladná, je vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Kontaktujte nás

Pokud si stále nejste jistí, zda potřebujete pomoc, neváhejte nás telefonicky či elektronicky kontaktovat. Rádi odpovíme na vaše dotazy ohledně možností terapie a léčby v našem zařízení.

Specialisté pro tuto službu

Mgr., MgA. Markéta Čermáková
Ředitelka ambulance, Terapeutka, Psycholožka
Bc. et Bc. Markéta Bolková
Adiktolog, Terapeut
Bc. Jiří Vacek, MBA
Ředitel Kliniky 2, Terapeut
Bruer Michael Ramon
Terapeut
Bc. et Bc. Radek Němec
Adiktolog, Terapeut
Bc. et Bc. Markéta Bolková
Adiktolog, Terapeut

Varianty poskytované léčby

NEO Centrum nabízí svým klientům dvě varianty řešení. Program na ambulantní nebo pobytových klinikách.
Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se potýkají, a intenzitě přístupu, kterou chtějí věnovat sami sobě.