Léčba gamblerství

Hazard, hry a risk – v některých případech jsou součástí našeho života a určitým způsobem trávení volného času. Pokud ale hráčství přeroste v gamblerství, závislost na automatech nebo na sázení, jedná se o problém, který může výrazně ovlivnit lidský život. U hazardních her závisí výsledek zcela nebo převážně na náhodě. Hráč riskuje majetek nejen svůj, ale často i své rodiny.

Hazardní hraní pak může mít závažné sociální, ekonomické i zdravotní dopady. Právě kvůli častému zadlužení se tato situace může zdát jako bezvýchodná. Pokud se takový problém týká vás nebo kohokoliv blízkého ve vašem okolí, neváhejte a vyhledejte odbornou pomoc.

Co znamená léčba gamblerství?

Léčba závislosti na hracích automatech nebo léčba gamblerství nemusí být nezvládnutelným úkolem. Prvním krokem je už samotné uvažování o léčbě. Pokud se rozhodnete o pomoc požádat, jste již na správné cestě. Gamblerství může výrazně ovlivnit nejen život váš, ale i vašich blízkých.

V NEO Centru zacházíme s vašimi dotazy s maximální důvěrností. Ke každému z našich klientů přistupujeme zcela individuálně a přijímáme opatření na ochranu soukromí našich klientů během celého léčebného procesu.  Při první individuální konzultaci pečlivě zhodnotíme stav klienta a nabídneme mu léčebný plán přizpůsobený jeho specifickým potřebám a stavu. V boji proti závislosti na gamblerství nabízíme jak možnost ambulantní, tak pobytové (rezidenční) léčby. Než se ovšem domluvíme na podobě spolupráce, důkladně s potenciálním klientem probereme povahu jeho problému a to, jaký nejlepší způsob léčby může NEO Centrum klientovi nabídnout.

V rámci pobytové léčby probíhá intenzivní psychoterapeutický program, který kombinuje nejnovější přístupy v terapii závislostí s tradičními postupy. Zabýváme se celosvětově uznávanou metodou 12 kroků svépomocné skupiny Anonymních Alkoholiků. Ačkoli nejsme nijak spojeni s AA, věříme ve 12 kroků AA a jejich sílu měnit životy. Tento přístup lze aplikovat i na tzv. nelátkové závislosti. Součástí pobytu je i meditace Vipassana, což je v České republice naprosto unikátní. Meditace nás učí schopnosti nahlédnout do vlastního nitra, najít klid a zorientovat se ve vlastních emocích a myšlenkách.

Během léčby se věnujeme individuálním i skupinovým terapiím a prevenci relapsu. Skupinová terapie umožňuje sdílení problémů, emocí a myšlenek s ostatními klienty, a dává tak jedinečnou příležitost získat náhled díky ostatním klientům, ale i zpětnou vazbu na vlastní chování. V rámci léčby jsou pohromadě klienti s různými závislostmi, a díky tomu mohou být povzbuzováni k vzájemné interakci. Všechny závislosti mají společné prvky a podle našich zkušeností je pro klienty prospěšné pracovat s nimi pohromadě.

Jak poznat závislost na sázení nebo závislost na automatech?

Gamblerství, ať už vlastní nebo u blízké osoby, může být náročné rozpoznat. Zásadní jsou dvě otázky:

  • Museli jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro vás důležití o tom, jak moc hrajete?
  • Cítili jste někdy potřebu hrát stále za více peněz?

Pokud je odpověď na obě tyto otázky kladná, je vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás telefonicky či elektronicky kontaktovat. Rádi odpovíme na vaše dotazy ohledně možností léčby gamblerství (či jiné závislosti)  a poradíme s možnostmi terapie v NEO Centru.

Specialisté pro tuto službu

Mgr., MgA. Markéta Čermáková

Ředitelka ambulance, Terapeutka, Psycholožka

Bc. et Bc. Markéta Bolková

Adiktolog, Terapeut

Bc. Jiří Vacek, MBA

Ředitel Kliniky 2, Terapeut

Michael Ramon Bruer

Terapeut

Bc. et Bc. Radek Němec

Adiktolog, Terapeut

Bc. et Bc. Markéta Bolková

Adiktolog, Terapeut

Varianty poskytované léčby

NEO Centrum nabízí svým klientům dvě varianty řešení. Program na ambulantní klinice (včetně osobních nebo online sezení) nebo na. Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se potýkají, a intenzitě přístupu, kterou chtějí věnovat sami sobě. Nabízíme služby na pobytových klinikách také pro anglicky mluvící klientelu.

Pobytové kliniky

Moderní, all inclusive prostředí ve vysokém standardu, v odlehlé části Prahy, určené pro malou skupinu klientů.

Ambulantní léčba

Ambulance NEO Centra vám nabízí okamžitou pomoc při řešení vašich problémů prostřednictvím individuálních, párových a rodinných terapií, poradenství ​a koučinku.