Léčba gamblerství

Hazard, hry a risk – v některých případech jsou součástí našeho života a určitým způsobem trávení volného času. Pokud ale hráčství přeroste v gamblerství, závislost na automatech nebo na sázení, jedná se o problém, který výrazně ovlivní lidský život. U hazardních her závisí výsledek zcela nebo převážně na náhodě. Hráč riskuje majetek nejen svůj, ale často i své rodiny. Hazardní hraní pak může mít závažné sociální, ekonomické i zdravotní dopady. Právě kvůli častému zadlužení se tato situace může zdát jako bezvýchodná. Pokud se takový problém týká vás nebo kohokoliv blízkého ve vašem okolí, neváhejte a vyhledejte odbornou pomoc.

Co znamená léčba gamblerství?

Léčba závislosti na hracích automatech nebo léčba gamblerství nemusí být nezvládnutelným úkolem. Prvním krokem je už samotné uvažování o léčbě. Pokud se rozhodnete o pomoc požádat, jste již na správné cestě. Gamblerství může výrazně ovlivnit nejen život váš, ale i vašich blízkých.

V NEO Centru máme zcela individuální přístup ke každému klientovi a zaručujeme naprosté soukromí a diskrétnost. Při osobním setkání vždy pečlivě zhodnotíme vaši konkrétní situaci a doporučíme vám to nejlepší řešení. Nabízíme jak ambulantní, tak pobytovou (rezidenční) léčbu. Než se ale finálně domluvíme na podobě spolupráce, je pro nás důležité vás blíže poznat a dozvědět se o vašem problému více.


V rámci pobytové léčby probíhá intenzivní psychoterapeutický program, který kombinuje nejnovější přístupy v terapii závislostí s tradičními postupy. Zabýváme se celosvětově uznávanou metodou 12 kroků svépomocné skupiny Anonymních Alkoholiků. Tento přístup lze aplikovat i na tzv. nelátkové závislosti. Součástí pobytu je i meditace Vipassana, což je v České republice naprosto unikátní. Meditace nás učí schopnosti nahlédnout do vlastního nitra, najít klid a zorientovat se ve vlastních emocích a myšlenkách.

Během léčby se věnujeme individuálním i skupinovým terapiím a prevenci relapsu. Skupinová terapie umožňuje sdílení problémů, emocí a myšlenek s ostatními klienty, a dává tak jedinečnou příležitost získat náhled díky ostatním klientům, ale i zpětnou vazbu na vlastní chování. Během léčby jsou pohromadě klienti s různými závislostmi. Věříme, že všechny závislosti mají společné prvky a pracovat s nimi pohromadě je, dle našich zkušeností, pro klienty prospěšné.

Jak poznat závislost na sázení nebo závislost na automatech?

Gamblerství, ať už vlastní nebo u blízké osoby, může být náročné rozpoznat. Zásadní jsou dvě otázky:

Museli jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro vás důležití o tom, jak moc hrajete?
Cítili jste někdy potřebu hrát stále za více peněz?
Pokud je odpověď na obě tyto otázky kladná, je vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Kontaktujte nás

Blog a Média