Naše služby s důvěrou

Léčíme závislosti a různé druhy problémů. Pokud jste se dostali až sem, jste na dobré cestě. Může se stát, že si nebudete jisti, jak pojmenovat svůj problém. I to je v pořádku. Naši práci dělíme do tří základních oblastí, které ovšem nemají pevně dané hranice. Neškatulkujeme, ale pomáháme s pojmenováváním důležitých bodů vašeho vnitřního světa.

Léčba závislostí

Úzkosti, deprese a fobie

Krize a vztahy

Formy poskytované léčby

NEO Centrum nabízí svým klientům dva způsoby řešení. A to jak pro konkrétní léčbu závislosti nebo jiného problému. Program na ambulantní nebo pobytových klinikách. Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se potýkají, a intenzitě přístupu, kterou jim hodlají věnovat. Mohou si zvolit pobyt na naší privátní klinice v Praze nebo ambulantní péči, kdy se pravidelně schází za svým terapeutem osobně, ale také nabízíme možnost terapií online. Nově nyní nabízíme služby na pobytových klinikách také pro anglicky mluvící klientelu.