Michael Ramon Bruer

Michael vystudoval psychologii v USA, kde také získal certifikaci jako kouč zotavení pro závislé a adiktologické intervence. Absolvoval i trénink průvodce smart recovery (zotavení). Aktuálně je Michael frekventantem psychoterapeutického výcviku SUR. Ve své praxi klade důraz na sdílení osobních zkušeností – sám má za sebou 13 let nepřerušené abstinence na návykových látkách. Na adiktologické Klinice NEO Centra působí už 4 roky.

Kde mě najdete:

Video je možné přehrát až po povolení cookies

Spravovat moje volby souborů cookies