Martina Stralczynská

Martina absolvovala pětiletý výcvik v integrativní rodinné psychoterapii pod Anima terapie. V současné době dokončuje vysokoškolské vzdělání v oboru adiktologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Své pracovní začátky zaměřovala na práci s dětmi a skupinami v rámci pedagogiky volného času. Již v té době cítila, že práce s adolescenty a dětmi je pro ni blízká.

Mezi největší a nejpřínosnější zkušenosti řadí 2 roky práce na pobytové klinice v NEO Centru. Další cenné zkušenosti získávala na pozici adiktologa na detoxikační jednotce u Apolináře, kde pomáhala klientům hledat vhodnou následnou léčbu a kde nejčastějším tématem byla prevence relapsu. V rámci této pracovní pozice také vedla s klienty skupiny, kde ráda sledovala skupinovou dynamiku a zkušenosti klientů.

S kolegyní z výcviku provozuje již několik let soukromou praxi v Praze. Poslední roky se zabývá poruchami příjmu potravy u žen i mužů, kde pracuje s jednotlivci i celými rodinami. V rámci projektu v centru Anabell vedla v tomto směru mnoho rodin k postupným krokům ke změnám.

Absolvovala kurz motivačních rozhovorů, výcvik v základní krizové intervenci, konstelace aj. Preferuje práci ve smíšeném terapeutickém páru.

Od výcviku v integrativní rodinné terapii je jejím životním mottem

„Každý den je nová příležitost k růstu“.

Mimo práci Martina nejraději tráví čas se svým mužem a dvěma syny. Miluje kulturní akce, kvalitní kávu a společnost blízkých přátel a procházky bez cíle.

Kde mě najdete: