NEO Centrum se už více než 5 let specializuje na adiktologické problémy a dušení zdraví. Nabízí individuální program a terapie na nejvyšší úrovni poradenství.