Ceník a možnosti léčby

Můžete si vybrat ambulantní léčbu z široké nabídky našich terapií nebo pobytovou léčbu na klinikách v různé délce trvání. Služby nabízíme také v angličtině nebo ruštině. Nejste si jisti, která služba je pro Vás nejvhodnější? Rádi Vám poradíme.

Chcete se na něco zeptat?

Léčba hrazená pojišťovnou

Pokud bude chtít klient intenzivnější a častější péči, než je možná úhrada smluvní zdravotní pojišťovnou, objednává se a platí dle našich ceníkových cen. Pokud klientův stav vyžaduje jinou odbornou péči (adiktologickou, psychiatrickou…), poskytujeme konzultace dle našeho platného ceníku.

Pojištěnci VZP (111), RBP (213), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV (211) hradí roční vstupní poplatek 1350,- Kč. Poplatek je za nadstandardní služby NEO Centra a nesouvisí s úhradami od pojišťoven.
 
  1. Možnost objednání dle klientových časových možností (2 x týdně do 20:00)
  2. Dostupné termíny bez dlouhých čekacích lhůt na terapie
  3. Možnost výběru terapeuta
  4. Servis online objednávek dle možnosti klienta
  5. Nápojový servis při terapiích

Roční poplatek platí po dobu 1 rok od data úhrady tohoto poplatku. Roční poplatek je nepřenosný, platí pouze pro klienta – pojištěnce. Služby lze čerpat pouze v rámci ambulantní kliniky.

Terapie na ambulantní klinice

Ambulantní terapie probíhá v moderním prostřední soukromé kliniky v Libni. K dispozici je 5 ordinací od pondělí do pátku, 24 odborníků z oblasti psychologie a psychiatrie. Nabízíme osobní i online formu terapie.

Nabijte si kredit v hodnotě 17 000 kč a získáváte první terapii zdarma. Možnost čerpání balíčků je 1 rok, nevyčerpané prostředky lze po vzájemné dohodě s terapeutem přesunout i na další časové období, prostředky však nevracíme. Balíčky jsou nepřenosné na jiné osoby a slevy na terapeutické služby se nesčítají. Služby lze vyčerpat pouze v rámci ambulance, ve výjimečných případech (tj. onemocnění, odchod, úmrtí terapeuta, nebo dohoda o změně terapeuta) i u jiného terapeuta naší ambulance.

Nabijte si kredit v hodnotě 19 001 kč a první konzultace je za 1,- Kč. Možnost čerpání balíčků je 1 rok, nevyčerpané prostředky lze po vzájemné dohodě s terapeutem přesunout i na další časové období, prostředky však nevracíme. Balíčky jsou nepřenosné na jiné osoby a slevy na terapeutické služby se nesčítají. Služby lze vyčerpat pouze v rámci ambulance, ve výjimečných případech (tj. onemocnění, odchod, úmrtí terapeuta, nebo dohoda o změně terapeuta) i u jiného terapeuta naší ambulance. Balíčky se nevztahují na služby s DPH. 

Vstupní konzultace

Délka a cena vstupní konzultace je v souvislosti s konkrétní využívanou službou.

TypČasCena
Vstupní konzultace50 min.1 900 Kč
Individuální konzultace
?Individuální terapie je nejčastější formou psychoterapie, kdy se terapeut setkává
s klientem samostatně. Je možné kombinovat osobní a online setkání.
50 min.1 900 Kč
Individuální konzultace EXTRA (ředitelé klinik/seniorní terapeuté)
?Individuální terapie je nejčastější formou psychoterapie,
kdy se terapeut setkává s klientem samostatně.
V tomto případě terapii vede ředitel kliniky.
50 min.2 500 Kč
Adiktologické poradenství
?Adiktologické poradenství a terapie jsou nejčastěji využívané metody při léčbě
závislosti. Je to proces, při kterém terapeut poskytuje klientovi nejen rady,
ale i podporu při řešení závislostního problému a potíží s ním spojených.
50 min.1 900 Kč
Terapie - doléčování
(pouze pro exklienty z našich klinik)
?Služby, které následují po ukončení základního léčebného programu
(psychiatrická léčebna, terapeutická komunita, atd.) a pomáhají
vytvářet podmínky pro abstinenci klienta v životě po léčbě.
50 min.1 700 Kč
   
Životní a profesní koučink / Osobní rozvoj
?Koučování je vhodné využít jak pro aktivní řešení problémů, tak pro
rozšíření klientových kompetencí, které využije ve vztazích, práci,
vlastním prožívání a zvládání různých situací.
50 min.1 900 Kč
2 299 Kč vč. DPH
Psychiatrická konzultace
?Psychiatrické vyšetření, kde probereme podrobnosti osobní,
případně rodinné historie a navrhneme následnou léčbu.
50 min.2 800 Kč
Kontrolní psychiatrické vyšetření
?Kratší konzultace o průběhu obtíží a zhodnocení léčby,
probíhá opakovaně po psychiatrické konzultaci.
20 min.1 200 Kč
Příplatek za služby v AJ/RJ mimo doléčování
a psych. kontroly
250 Kč
Příplatek za doléčování a psych. kontroly v AJ/RJ a psych. kontroly100 Kč
   
Párová terapie
?Párová terapie si klade za cíl naučit partnery otevřeně a civilizovaně hovořit o problémech,
komunikovat spolu. Pomocí této formy terapie se řeší partnerské konflikty a problémy
soužití, zlepšuje se schopnost komunikace a posiluje se empatie.
80 min.2 800 Kč
Párová terapie s dvojicí terapeutů
?Párová terapie si klade za cíl naučit partnery otevřeně a civilizovaně hovořit o problémech, komunikovat
spolu. Pomocí této formy terapie se řeší partnerské konflikty a problémy soužití, zlepšuje se schopnost
komunikace a posiluje se empatie. Přítomni jsou 2 terapeuti.

80 min3 900 Kč
Rodinná terapie s dvojicí terapeutů
?Rodinná terapie se nedívá na klienta jako na jednotlivce, ale pohlíží na něj jako na součást určitého,
konkrétního rodinného systému. Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého
člena nebo je pro terapii rodiny důležitý. Přítomni jsou 2 terapeuti.

80 min.3 900 Kč
Párová/rodinná terapie EXTRA
(ředitelé klinik/seniorní terapeuté)
80 min3 900 Kč
   
Skupinová terapie pro exklienty z našich klinik
?Skupinová psychoterapie je postup, který k léčebným účelům používá
skupinovou dynamiku, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny.
90 min.650 Kč
   
Skupinová terapie pro blízké exklientů z našich klinik
?Skupinová psychoterapie je postup, který k léčebným účelům používá skupinovou dynamiku, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny.
90 min.650 Kč
   
E-recept
?Recept v elektronické podobě.
300 Kč
Vydání potvrzení
?Potvrzení o navštěvování naší kliniky, léčebný plán či další doporučení. Záleží na potřebách klienta.
500 Kč

Vstupní konzultace

Čas

 

50 min.

1900Kč

Individuální konzultace
?Individuální terapie je nejčastější formou psychoterapie, kdy se terapeut setkává s klientem samostatně. Je možné kombinovat osobní a online setkání.

Čas

 

50 min.

1900Kč

Individuální konzultace EXTRA (ředitelé klinik/seniorní terapeuté)
?Individuální terapie je nejčastější formou psychoterapie, kdy se terapeut setkává s klientem samostatně. V tomto případě terapii vede ředitel kliniky.

Čas

 

50 min.

2500Kč

Adiktologické poradenství
?Adiktologické poradenství a terapie jsou nejčastěji využívané metody při léčbě závislosti. Je to proces, při kterém terapeut poskytuje klientovi nejen rady, ale i podporu při řešení závislostního problému a potíží s ním spojených.

Čas

 

50 min

1900Kč

Terapie – doléčování (pouze pro exklienty z našich klinik)
?Služby, které následují po ukončení základního léčebného programu (psychiatrická léčebna, terapeutická komunita, atd.) a pomáhají vytvářet podmínky pro abstinenci klienta v životě po léčbě.

Čas

 

50 min

1700Kč

Životní a profesní koučink / Osobní rozvoj
?Koučování je vhodné využít jak pro aktivní řešení problémů, tak pro rozšíření klientových kompetencí, které využije ve vztazích, práci, vlastním prožívání a zvládání různých situací.

Čas

 

50 min

 

 

1 900 Kč
2 299 Kč vč. DPH

Psychiatrická konzultace
?Psychiatrické vyšetření, kde probereme podrobnosti osobní, případně rodinné historie a navrhneme následnou léčbu.

Česky

 

50 min

2800Kč

Kontrolní psychiatrické vyšetření
?Kratší konzultace o průběhu obtíží a zhodnocení léčby, probíhá opakovaně po psychiatrické konzultaci.

Čas

 

20 min

1200Kč

Příplatek za služby v AJ/RJ mimo doléčování a psych. kontroly

250Kč

Příplatek za doléčování a psych. kontroly v AJ/RJ

100Kč

Párová terapie
?Párová terapie si klade za cíl naučit partnery otevřeně a civilizovaně hovořit o problémech, komunikovat spolu. Pomocí této formy terapie se řeší partnerské konflikty a problémy soužití, zlepšuje se schopnost komunikace a posiluje se empatie.

Čas

 

80 min

2800Kč

Párová terapie s dvojicí terapeutů
?Párová terapie si klade za cíl naučit partnery otevřeně a civilizovaně hovořit o problémech, komunikovat spolu. Pomocí této formy terapie se řeší partnerské konflikty a problémy soužití, zlepšuje se schopnost komunikace a posiluje se empatie. Přítomni jsou 2 terapeuti.

Čas

 

80 min

3900Kč

Rodinná terapie s dvojicí terapeutů
?Rodinná terapie se nedívá na klienta jako na jednotlivce, ale pohlíží na něj jako na součást určitého, konkrétního rodinného systému. Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého člena nebo je pro terapii rodiny důležitý. Přítomni jsou 2 terapeuti.

Čas

 

80 min

3900Kč

Párová/rodinná terapie EXTRA (ředitelé klinik/seniorní terapeuté)

Čas

 

80 min

3900Kč

Skupinová terapie pro exklienty z našich klinik
?Skupinová psychoterapie je postup, který k léčebným účelům používá skupinovou dynamiku, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny.

Čas

 

90 min

650Kč

Skupinová terapie pro blízké exklientů z našich klinik
?Skupinová psychoterapie je postup, který k léčebným účelům používá skupinovou dynamiku, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny.

Čas

 

90 min

650Kč

E-recept
?Recept v elektronické podobě.

 
 
 

300Kč

Vydání potvrzení
?Potvrzení o navštěvování naší kliniky, léčebný plán či další doporučení. Záleží na potřebách klienta.

 
 
 

500Kč

Pobytová léčba

Léčba probíhá ve dvou privátních klinikách v Praze. Nabízíme precizně a individuálně připravený léčebný program v rodinném prostředí s důrazem na diskrétnost a respekt každého klienta.

Léčebné balíčky se liší v počtu terapií, které klient absolvuje. Základ služeb je jinak pro všechny délky pobytu stejný. V ceně každého balíčku je ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v krásném prostředí prvorepublikové vily. Interiér a vybavení domu je navržené tak, aby byly uspokojené nadstandardní požadavky našich klientů. Rodinné prostředí, pocit absolutního přijetí a uvolnění je jedním ze základních kamenů našich léčebných programů, které jsou plánované individuálně a precizně. Catering pro klienty je postavený podle současných nutričních trendů a s výběrem z několika chodů s respektem k sezónnosti. K dispozici je výživový terapeut a servis domácí hospodyně.

Ve volném čase je možnost věnovat se aktivní i pasivní formě odpočinku. Bazény, sauny a základní cvičební pomůcky na klinikách / Pohybové aktivity pod vedením sportovního instruktora / Rehabilitační cvičení DNS podle prof. Koláře / Vybavená knihovna / Společenské hry / Tematické filmové večery / Víkendové volnočasové aktivity.

Léčebné balíčky se liší v počtu terapií, které klient absolvuje. Základ služeb je jinak pro všechny délky pobytu stejný. V ceně každého balíčku je ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v krásném prostředí prvorepublikové vily. Interiér a vybavení domu je navržené tak, aby byly uspokojené nadstandardní požadavky našich klientů. Rodinné prostředí, pocit absolutního přijetí a uvolnění je jedním ze základních kamenů našich léčebných programů, které jsou plánované individuálně a precizně. Catering pro klienty je postavený podle současných nutričních trendů a s výběrem z několika chodů s respektem k sezónnosti. K dispozici je výživový terapeut a servis domácí hospodyně.

Ve volném čase je možnost věnovat se aktivní i pasivní formě odpočinku. Bazény, sauny a základní cvičební pomůcky na klinikách / Pohybové aktivity pod vedením sportovního instruktora / Rehabilitační cvičení DNS podle prof. Koláře / Vybavená knihovna / Společenské hry / Tematické filmové večery / Víkendové volnočasové aktivity.

2 týdny

Dva týdny jsou tak akorát čas na zastavení a stabilizaci. Hlavním programem a cílem tohoto pobytu je detoxikace! Zároveň ale pobytem
v prostředí kliniky získáte první impulsy a motivaci k trvalejší změně.

Je jen na vás, co bude dál. Dvoutýdenní pobyt je tedy nastaven velmi flexibilně. Společně přizpůsobíme program vašim aktuálním potřebám
a přizpůsobíme vše vývoji situace, zatímco se vaše tělo zbavuje fyzických abstinenčních příznaků. Na dvoutýdenním programu nejprve odlehčíte svému tělu a dáte prostor hlavě, abyste mohli začít cestu sami k sobě.

4 týdny

Čtyři týdny jsou z našeho pohledu základ, který má nejen detoxikační, ale
i výrazný ozdravný potenciál. Po úvodní očistě máte dostatek času začít chápat podstatu svého návykového chování.

Společně se zastavíme a projdeme si scénář vašeho života – jak na individuálních, tak skupinových terapeutických sezeních. Tento čtyřtýdenní pobyt vám poskytne dostatek nadhledu a motivace k tomu, abyste byli schopni mít vlastní vizi a plánovat jakékoli změny životního stylu nutné
pro rekonvalescenci.

6 týdnů

Dva další týdny na zpomalení, dobití a co je nejdůležitější — na odhalení vašeho problému ve všech jeho souvislostech. Delší terapeutická práce
a udržení vnitřního soustředění vám umožní otevřít více témat.

Šestitýdenní pobyt jim dává dostatek prostoru k přirozenému vývoji
a k efektivnímu oslovení od základu, abyste byli dobře připraveni na
další kroky vaší cesty. Toto delší časové období také vybízí k postupnému přechodu na pravidelný rutinní a zdravý životní styl, aby změny trvaly
i po vašem odchodu z kliniky.

Délka pobytu2 týdny4 týdny6 týdnů
Název pobytuOdlehčete tělu a hlavěZačněte znovuDopřejte si čas
All inclusive


Individuální léčebný plán


Vyšetření lékařem, psychologem a adiktologem


Krevní testy s rozborem


Doporučení klinickým psychiatrem
(doporučí-li lékař)Expresní terapie (arteterapie, taneční terapie, 
terapie zaměřená na tělo)


Edukace v oblasti adiktologie, duševní hygieny a zdravého životního stylu


Speciální pomoc na telefonu


Doléčovací skupina v závěru pobytu


Zpracovaná terapeutická témata


Počet terapií40 hod.80 hod.120 hod.
Meditace s odborným vedením12 hod.24 hod.36 hod.
Individuální psychoterapiemin. 4 hod.min. 8 hod.min. 12 hod.
Hodiny anonymních alkoholiků a narkomanů4 hod.8 hod.12 hod.
Rodinná / Párová terapie1 - 2 hod.4 hod.2 hod
Cena118 000 Kč189 500 Kč255 000 Kč
Objednat seObjednat seObjednat se
2 týdny4 týdny6 týdnů
Odlehčete tělu a hlavěZačněte znovuDopřejte si čas
All inclusiveIndividuální léčebný plánVyšetření lékařem, psychologem a adiktologemKrevní testy s rozboremDoporučení klinickým psychiatrem
(doporučí-li lékař)Expresní terapie (arteterapie, taneční terapie, 
terapie zaměřená na tělo)Edukace v oblasti adiktologie, duševní hygieny a zdravého životního styluSpeciální pomoc na telefonuDoléčovací skupina v závěru pobytuZpracovaná terapeutická témataPočet terapií
40 hod.80 hod.120 hod.
Meditace s odborným vedením
12 hod.24 hod.36 hod.
Individuální psychoterapie
min. 4 hod.min. 8 hod.min. 12 hod.
Hodiny anonymních alkoholiků a narkomanů
4 hod.8 hod.12 hod.
Rodinná / Párová terapie
1 - 2 hod.4 hod.2 hod
Cena
118 000 Kč189 500 Kč255 000 Kč

Hodí se vědět

Veškeré služby a produkty na naší klinice můžete uhradit hotově či platební kartou. Také Vám rádi vystavíme fakturu. Pokud jste u nás poprvé, požádáme Vás o uhrazení platby před termínem Vašeho sezení. Na způsobu platby za další sezení se domluvíte na recepci či se svým terapeutem.

Termíny jednotlivých terapií najdete v rezervačním systému. Nástup na pobytovou léčbu je po domluvě možný ihned – neváhejte nás kontaktovat.

Termín Vaší terapie můžete bezplatně změnit nebo zrušit až do 24 hodin před konáním terapie. Důvěrnost citlivých informací je pro nás samozřejmostí a bude s nimi nakládáno dle platné legislativy o ochraně osobních údajů.

Pokud máte zájem o zrušení Vašeho termínu rezervace mimo pracovní dobu ambulantní kliniky, můžete napsat na naši e-mailovou adresu: recepce@neocentrum.cz a nebo SMS na telefonní číslo +420770143385.

Za neomluvenou absenci nebo storno v jiných případech, než je nemoc či karanténa, je storno 100% při zrušení služby později než 24 hodin před začátkem konzultace.

5796dddf075f7fc484411f06a705c073

Napište nám
anonymně

Pokud si přejete zůstat v anonymitě, nemusíte uvádět vaše jméno. Zanechte na sebe e-mail nebo telefonní číslo a my se vám na uvedený kontakt co nejdříve ozveme.

* Označené položky jsou povinné

Poskytnutím osobních údajů prostřednictvím tohoto online formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici zde.