Bc. et Bc. Radek Němec

Radek vystudoval první bakalářský titul v oboru Výživa a sportovní diagnostika na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu.

Svůj druhý směr vzdělání zaměřil na adiktologii a vystudoval bakalářský titul na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru Adiktologie. Na univerzitě pokračuje a aktuálně dokončuje magisterský titul ve stejném oboru.

Aktuálně je frekventantem probíhajícího psychoterapeutického výcviku v zaměření Integrativní Rodinná Terapie pod institutem Anima.

Absolvoval výcvik v Motivačních rozhovorech a kurz Úzkosti v životech klienta, zaměřený na úzkostnou poruchu a jak s ní pracovat.

Prošel si životní fází vrcholového sportovce, kterou ukončil ve svých 24 letech.

Pracoval například ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jako vedoucí rekondičního centra Salmovská pod 3. interní klinikou. Vedl nutriční konzultace či pohybové vedení.

Jeho kroky následně vedly na Ministerstvo obrany, konkrétně na Vědecké a servisní pracoviště, kde se věnoval práci s armádou nebo vrcholovými sportovci v oblasti výživy a psychologie.

Ve svém životě klade důraz na řád a disciplínu, oceňuje nejen u sebe silnou vůli a trpělivost, kterou v něm budoval vrcholový sport. Tyto oblasti pomáhá rozvíjet u svých klientů a je připraven jim být oporou a pevnou rukou v jejich stanovování a přebírání zodpovědnosti za svůj život

Kde mě najdete: