Mgr. et Bc. Radek Němec

Radek svůj hlavní směr vzdělání zaměřil na adiktologii a vystudoval bakalářský a magisterský titul na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru Adiktologie. Dále také vystudoval bakalářský titul v oboru Výživa a sportovní diagnostika na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu. 

Aktuálně je frekventantem psychoterapeutického výcviku v zaměření Integrativní Rodinná Terapie pod institutem Anima a frekventantem psychodynamického výcviku SUR. 

Absolvoval výcvik v Motivačních rozhovorech a kurz Úzkosti v životech klienta, zaměřený na úzkostnou poruchu a jak s ní pracovat. 

Prošel si životní fází vrcholového sportovce, kterou ukončil ve svých 24 letech. 

Pracoval například ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jako vedoucí rekondičního centra Salmovská pod 3. interní klinikou. Vedl nutriční konzultace či pohybové vedení. 

Jeho kroky následně vedly na Ministerstvo obrany, konkrétně na Vědecké a servisní pracoviště, kde se věnoval práci s armádou nebo vrcholovými sportovci v oblasti výživy a psychologie. 

Ve svém životě klade důraz na řád a disciplínu, oceňuje nejen u sebe silnou vůli a trpělivost, kterou v něm budoval vrcholový sport. Tyto oblasti pomáhá rozvíjet u svých klientů a je připraven jim být oporou a pevnou rukou v jejich stanovování a přebírání zodpovědnosti za svůj život.

Kde mě najdete: