Mgr. et Bc Marianna Sršňová

Marianna vystudovala bakalářský program v oboru religionistika na Masarykově Univerzitě v Brně a magisterský v oboru politologie – evropská studia na Palackého univerzitě v Olomouci.

Více než 10 let se věnovala rozvoji kreativity dětí, dospělých i organizací. Vedle přímé práce s učiteli, umělci a dětmi se zaměřovala i na koncepční podporu spolupráce škol a umělců. Zarážející pro ni bylo, že již od školního věku ve výuce škol se většina lidského prožívání soustředí do naší hlavy a mysli, přičemž prožívání a projevování se skrz tělo je často nepřijímáno. Proto se rozhodla tento aspekt do své práce začlenit.

Nastoupila do psychoterapeutického výcviku biodynamické body-psychoterapie, který stále navštěvuje. Zkušenosti s na tělo zaměřenou psychoterapií aplikovala nejdřív do oblasti rozvoje kreativity, následně do přímé práce s klienty s různými typy potíží, zejména psychosomatickými problémy, syndromem vyhoření, úzkostmi.

V roce 2022 úspěšně dokončila hypnoterapeutické vzdělání a získala členství v odborné organizaci Mezinárodní asociace poradců a terapeutů (International Asociation of Counsellors and Therapists).

„Do své terapeutické práce začleňuji práci s tělem a dotykem, vnímání emocí skrz tělo i přístupy umožňující porozumět a měnit podvědomé programy, které řídí naše jednání. Věřím, že propojením práce s tělem i myslí jde najít hlubší porozumění sebe sama a rovněž najít svoje zdroje, které podpoří vnitřní i vnější změny.“

Kde mě najdete: