Marianna Sršňová

Marianna vystudovala bakalářský titul v oboru religionistika na Masarykově Univerzitě v Brně a magisterský titul v oboru politologie – evropská studia, který vystudovala na Palackého univerzitě v Olomouci.

Více než 10 let se věnovala rozvoji kreativity dětí, dospělých i organizací. Vedle přímé práce s učiteli, umělci a dětmi se zaměřovala na koncepční podporu spolupráce škol a umělců. Podílela se na vytvoření platformy uměleckých a vzdělávacích institucí, které si stanovili za cíl systémové začlenění umění a kreativity do výuky dětí. Zarážející pro ni bylo, že již od školního věku ve výuce škol se většina lidského  prožívání soustředí do naší hlavy a mysli, přičemž prožívání a projevování se skrz tělo je často nepřijímáno. Proto se rozhodla tento aspekt do své práce začlenit.

„Do své terapeutické práce začleňuji práci s tělem a dotykem, vnímání emocí skrz tělo i přístupy umožňující porozumět a měnit podvědomě programy, které řídí naše jednání. Věřím, že propojením práce s tělem i myslí jde najít hlubší porozumění sebe sama a rovněž najít svoje zdroje, které podpoří vnitřní i vnější změny.“

Nastoupila do psychoterapeutického výcviku biodynamické body-psychoterapie, který stále navštěvuje. Zkušenosti s na tělo zaměřenou psychoterapií aplikovala nejdřív do oblasti rozvoje kreativity, rok pak do přímé práce s klienty s různými typy potíží, zejména psychosomatickými problémy, syndromem vyhoření, úzkostmi. Momentálně rovněž studuje transpersonální hypnoterapii, která prostřednictvím práce s imaginací a schopností každého z nás vést a regulovat svůj proces změněného vědomí, pracuje s našim podvědomí.

Aktuálně úspěšně dokončila hypnoterapeutické vzdělání a získala certifikát a členství v International Asociation of Counsellors and Therapists (IACT), která je zastřešující organizací transpersonálních hypnoterapeutů.

Ve svém volném čase se věnuje rodině, hudbě, výpravám do přírody a meditaci. Mezi její oblíbené knihy patří téměř cokoliv z žánru fantasy, od klasiků jako J.R.R. Tolkien až po současné autory jako např. Ben Aaronovitch, Naomi Novik a další. 

Kde mě najdete: