Marianna Sršňová 

Terapeutka 

Marianna vystudovala bakalářský titul v oboru religionistika na Masarykově Univerzitě v Brně a magisterský titul v oboru politologie – evropská studia, který vystudovala na Palackého univerzitě v Olomouci. 

Více než 10 let se věnovala rozvoji kreativity dětí, dospělých i organizací. Vedle přímé práce s učiteli, umělci a dětmi se zaměřovala na koncepční podporu spolupráce škol a umělců. Podílela se na vytvoření platformy uměleckých a vzdělávacích institucí, které si stanovili za cíl systémové začlenění umění a kreativity do výuky dětí. Zarážející pro ni bylo, že již od školního věku ve výuce škol se většina lidského prožívání soustředí do naší hlavy a mysli, přičemž prožívání a projevování se skrz tělo je často nepřijímáno. Proto se rozhodla tento aspekt do své práce začlenit.  

„Do své terapeutické práce začleňuji práci s tělem a dotykem, vnímání emocí skrz tělo i přístupy umožňující porozumět a měnit podvědomě programy, které řídí naše jednání. Věřím, že propojením práce s tělem i myslí jde najít hlubší porozumění sebe sama a rovněž najít svoje zdroje, které podpoří vnitřní i vnější změny.“  

Nastoupila do psychoterapeutického výcviku biodynamické body-psychoterapie, který stále navštěvuje. Zkušenosti s na tělo zaměřenou psychoterapií aplikovala nejdřív do oblasti rozvoje kreativity, pak do přímé práce s klienty s různými typy potíží, zejména psychosomatickými problémy, syndromem vyhoření, úzkostmi.  

Aktuálně úspěšně dokončila hypnoterapeutické vzdělání. 

Ve svém volném čase se věnuje rodině, hudbě, výpravám do přírody a meditaci. Mezi její oblíbené knihy patří téměř cokoliv z žánru fantasy, od klasiků jako J.R.R. Tolkien až po současné autory jako např. Ben Aaronovitch, Naomi Novik a další. 

Mariannu najdete na Klinice 1 

Kde mě najdete:

Pobytová klinika 1