Bc. et Bc. Markéta Bolková

Markéta vystudovala střední zdravotnickou školu v oboru zdravotnický asistent a stále se této profesi věnuje i když jen okrajově. Toto vzdělání zúročila během práce, jako zdravotní sestra v domově pro seniory, jehož součástí je domov se zvláštním režimem, který je určen osobám trpícím demencí.

Studovala na pedagogické fakultě univerzity v Hradci Králové, kde se zaměřila na patologii a prevenci. Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pak svůj bakalářský titul věnovala adiktologii. Během studia byla dobrovolnicí v organizaci Prostor plus v Kolíně, konkrétně v K-centru a terénních programech.

Během studia čerpala svou pracovní zkušenost v psychiatrické léčebně Bohnice. Nejprve na 7. oddělení AT ženy a následně na oddělení 16. duálních diagnóz.

Aktuálně se věnuje dokončení magisterského studia Adiktologie a tématem její diplomové práce je užívání návykových látek u seniorů využívajících sociální služby.

Hlavní motiv pro to, aby své pracovní životní poslání věnovala pomoci ostatním byl její postoj a blízkost k humanitním směrům a touha změnit pohled a přístup svého okolí k závislostem.

Svým klientům nabízí otevřenost, upřímnost, profesionální a laskavý přístup a je připravena jim pomoci primárně s adiktologickou problematikou.

Ve svém volném čase se věnuje rodině, přátelům, turistice, hudbě a domácímu mazlíčkovi.

Její nejoblíbenější knihy jsou od autorky Liane Moriarty – Sedmilhářky a Manželovo tajemství a mezi neoblíbenější filmy patří Probuzení.

Životní moto – Všichni jsme jedineční.

Kde mě najdete: