Mgr. et Bc. Markéta Bolková

Markéta Bolková vystudovala střední zdravotnickou školu v oboru zdravotnický asistent a stále se této profesi věnuje, i když jen okrajově. Toto vzdělání zúročila během práce, jako zdravotní sestra v domově pro seniory, jehož součástí je domov se zvláštním režimem, který je určen osobám trpícím demencí.

Studovala na pedagogické fakultě univerzity v Hradci Králové, kde se zaměřila na sociální patologii a prevenci. Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pak svůj bakalářský a následně i magisterský titul věnovala adiktologii. Během studia byla dobrovolnicí v organizaci Prostor plus o.p.s. v Kolíně, konkrétně v K-centru a terénních programech. Poté čerpala svou pracovní zkušenost v psychiatrické léčebně Bohnice. Nejprve na 7. oddělení následné režimové péče pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách      a následně na oddělení 16. duálních diagnóz.

Hlavní motiv pro to, aby své pracovní životní poslání věnovala pomoci ostatním byl její postoj a blízkost k humanitním směrům a touha změnit pohled a přístup svého okolí k závislostem.

Svým klientům nabízí otevřenost, upřímnost, profesionální a laskavý přístup a je připravena jim pomoci primárně s adiktologickou problematikou.

Životní motto – Každý je jedinečný.

Kde mě najdete: