Mgr. Adéla Zenina

Adéla Kosařová Zenina vystudovala magisterský obor Adiktologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a je frekventantkou psychodynamického výcviku SUR. Dále absolvovala kurz Motivačních rozhovorů a krizovou intervenci. Má zkušenosti s prací adiktologa s lidmi ve výkonu trestu a spolupracovala na založení projektu Čistá hlava pod Českou asociací fotbalových hráčů, kde také má několikaletou zkušenost s prací s profesionálními sportovci.

Svoji terapeutickou praxi čerpala již při studiích na vysoké škole, a to i ve Španělsku v Barceloně. Rok byla na stáži v Universitat de Barcelona a měla možnost pracovat jako sociální pracovník pro lidi znevýhodněné užíváním návykových látek.

V praxi upředostňuje individuální přístup ke klientům a tím vytváří pocit bezpečného a přijímajícího prostředí.

Její velkou zálibou je studium cizích jazyků a poznávání nových kultur, proto také kromě česky mluvících klientů pracuje s klienty i v angličtině a ruštině.

Kde mě najdete: