Mgr. Nina Zvingerová

Nina Zvingerová vystudovala magisterský obor Adiktologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je frekventantkou psychodynamického výcviku SUR. Má pětiletou praxi v ambulantní péči o klienty v různých stupních rozvoje závislosti a s různými typy závislostí. Má i několikaletou zkušenost s poradenskou prací ve věznicích. Terapeutické dovednosti stále rozvíjí, absolvovala celou řadu kurzů z oblasti psychologie/psychoterapie a odborných stáží v léčebných zařízeních.

„Vycházím z psychodynamické psychoterapie, ale neomezuji se přímo na ni. Důležitá je pro mě i práce se smyslem a motivací a existenciální směr. Na problém se závislostí se snažím dívat v širším měřítku – věřím, že nevzniká sám o sobě, ale člověka do problémů s návykovými látkami nebo procesy vedou určité důvody. Nejde tedy o něco, co by šlo „opravit“, kouzlem změnit a pokračovat dál tou stejnou cestou. Zkušenost se závislostí či jiným problematickým návykem považuji za výzvu – často životní. Jde o výzvu k pochopení a změně sebe sama, svých vztahů (včetně toho sama k sobě), hodnot a dalších aspektů fungování ve vlastním životě. Poprat se s touto výzvou znamená dát sám sobě šanci na zdravější, hlubší a bohatší život.“

Řečeno citátem: „Ač se nikdo nemůže vrátit zpět a začít znovu, kdokoliv může začít dnes a dát svému příběhu nový konec“ (C. Bard).

Kde mě najdete: