MUDr. Jana Novotná

Jana Novotná po promoci na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2005 10 let pracovala v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde si prošla téměř všemi odděleními jako ošetřující lékař-psychiatr. Atestaci z psychiatrie složila v roce 2011 a jejím „kmenovým“ pracovištěm se pak na několik let stalo oddělení pro léčbu závislostí. V tomto oboru pokračovala i v pozici psychiatra ve specializované ambulanci nestátní neziskové organizace Sananim, kde se věnovala klientům s tzv. Duálními diagnózami léčbě přidružených či chronických psychických potíží (zejména úzkostné a depresivní stavy) a substituční léčbě opiátové závislosti.

V letech 2007-2011 prošla výcvikem v Gestalt psychoterapii brněnského Institutu Dialog, následně v letech 2016-2019 pokračovacím výcvikem stejného směru. V práci kombinuje farmakoterapii a nefarmakologické terapeutické postupy, je jí blízký celostní pohled na zdraví člověka. Její snahou je podpořit klienta k aktivnímu hledání té „své“ cesty k větší životní svobodě a spokojenosti.

Kde mě najdete: