Existenciální krize

Krize jsou nevyhnutelným a běžným jevem v lidském životě. Vyrovnávání se s krizemi však často pokouší hranice lidské síly. Mnohdy můžou být spouštěčem dlouhodobější psychické nepohody. Různé krize můžeme vnímat jako nebezpečí, nicméně s důležitým potenciálem ke změně. Málokdy si člověk uvědomí, že prožívaná ohrožující nepohoda může být zároveň příležitostí, bez které by nebylo možné se v životě posunout a zrát.  

Jak poznáte existenciální krizi?

  • Došlo v poslední době ve vašem životě k náhlé změně, se kterou se jen těžko vyrovnáváte?  
  • Ztratili jste někoho nebo něco blízkého a je pro vás obtížné pokračovat v životě dál?  
  • Nacházíte se v náročném životním období nebo činíte významná životní rozhodnutí?  
  • Dělají vám starosti náročná témata jako konečnost lidského bytí nebo osamělost?  
  • Máte pocity ztráty smyslu života nebo bezvýchodnosti?  
  • Projevují se u vás změny nálady, cítíte se smutní, naštvaní nebo naopak propadáte letargii?  
  • Pociťujete tělesné problémy bez zjevné příčiny jako je bolení hlavy, problémy s trávením nebo se spánkem? 

 

Pokud jste na některou nebo více otázek odpověděli kladně, je možné, že se nacházíte v životní krizi. Pro další odborné posouzení a pomoc neváhejte nás kontaktovat. 

Věděli jste?

Krize mají mnoho podob. Situační krize bývají nepředvídatelné, náhlé a způsobené především vnějšími okolnostmi. Jedná se zejména o změny (rozvod, změna zaměstnání, ale třeba také změny v důsledku pandemie atd.), ztráty (blízká osoba, onemocnění, majetek atd.) a volbu (rozhodování na životních rozcestích). Krize tranzitorní (přechodové) jsou předvídatelné a představují nárok na osobnostní rozvoj a zrání člověka. Jde o reakci na události v životě týkající se biologického vývoje (puberta, klimakterium, andropauza, stáří) nebo vývoje sociálního (první partner, zaměstnání, sňatek, potomci, odchod do důchodu).  Specifickou formou je krize existenciální, která může následovat během a po jiné krizi, a týká se řekněme filozofických či hlubších témat a hodnot lidské existence, jako jsou konečnost bytí, osamělost a ztráta smyslu života. 

Kontaktujte nás

Neváhejte nás telefonicky či elektronicky kontaktovat. Rádi vám odpovíme na dotazy týkající se léčby a poradíme s možnostmi terapie v NEO Centru.

Varianty poskytované léčby

NEO Centrum nabízí svým klientům dvě varianty řešení: program na ambulantní klinice (včetně osobních nebo online sezení) nebo program na pobytových klinikách. Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se potýkají, a intenzitě přístupu a péče, kterou chtějí věnovat sami sobě. Nabízíme služby na pobytových klinikách také pro anglicky mluvící klientelu.

Pobytové kliniky

Moderní, all inclusive prostředí ve vysokém standardu, v odlehlé části Prahy, určené pro malou skupinu klientů.

Ambulantní léčba

Ambulance NEO Centra vám nabízí okamžitou pomoc při řešení vašich problémů prostřednictvím individuálních, párových a rodinných terapií, poradenství ​a koučinku.