Existenciální krize

Krize jsou nevyhnutelným a běžným jevem v lidském životě. Vyrovnávání se s krizemi však často pokouší hranice lidské síly. Mnohdy můžou být spouštěčem dlouhodobější psychické nepohody. Různé krize můžeme vnímat jako nebezpečí, nicméně s důležitým potenciálem ke změně. Málokdy si člověk uvědomí, že prožívaná ohrožující nepohoda může být zároveň příležitostí, bez které by nebylo možné se v životě posunout a zrát.  

Jak poznáte existenciální krizi?

  • Došlo v poslední době ve vašem životě k náhlé změně, se kterou se jen těžko vyrovnáváte?  
  • Ztratili jste někoho nebo něco blízkého a je pro vás obtížné pokračovat v životě dál?  
  • Nacházíte se v náročném životním období nebo činíte významná životní rozhodnutí?  
  • Dělají vám starosti náročná témata jako konečnost lidského bytí nebo osamělost?  
  • Máte pocity ztráty smyslu života nebo bezvýchodnosti?  
  • Projevují se u vás změny nálady, cítíte se smutní, naštvaní nebo naopak propadáte letargii?  
  • Pociťujete tělesné problémy bez zjevné příčiny jako je bolení hlavy, problémy s trávením nebo se spánkem? 

 

Pokud jste na některou nebo více otázek odpověděli kladně, je možné, že se nacházíte v životní krizi. Pro další odborné posouzení a pomoc neváhejte nás kontaktovat. 

Věděli jste?

Krize mají mnoho podob. Situační krize bývají nepředvídatelné, náhlé a způsobené především vnějšími okolnostmi. Jedná se zejména o změny (rozvod, změna zaměstnání, ale třeba také změny v důsledku pandemie atd.), ztráty (blízká osoba, onemocnění, majetek atd.) a volbu (rozhodování na životních rozcestích). Krize tranzitorní (přechodové) jsou předvídatelné a představují nárok na osobnostní rozvoj a zrání člověka. Jde o reakci na události v životě týkající se biologického vývoje (puberta, klimakterium, andropauza, stáří) nebo vývoje sociálního (první partner, zaměstnání, sňatek, potomci, odchod do důchodu).  Specifickou formou je krize existenciální, která může následovat během a po jiné krizi, a týká se řekněme filozofických či hlubších témat a hodnot lidské existence, jako jsou konečnost bytí, osamělost a ztráta smyslu života. 

Kontaktujte nás

Neváhejte nás telefonicky či elektronicky kontaktovat. Rádi vám odpovíme na dotazy týkající se léčby a poradíme s možnostmi terapie v NEO Centru.

Specialisté pro tuto službu

PhDr. Kateřina Marklová

Odborná ředitelka NEO Centra, Ředitelka K1, Klinická psycholožka, Psychoterapeutka

Mgr., MgA. Markéta Miláčková Čermáková

Ředitelka ambulance, Psycholožka, Psychoterapeutka

Bc. et Bc. Radek Němec

Adiktolog, Terapeut

Mgr. Miroslava Pešlová

Klinická psycholožka, Terapeutka

Mgr. Irena Pilařová, MBA

Psycholožka, Psychoterapeutka

Mgr. Dana Syslová

Adiktoložka, Psychoterapeutka

Mgr. Aneta Ublaničová

Psycholožka, Terapeutka

Mgr. Irena Pilařová, MBA

Psycholožka, Psychoterapeutka

Mgr. Dana Syslová

Adiktoložka, Psychoterapeutka

Varianty poskytované léčby

NEO Centrum nabízí svým klientům dvě varianty řešení: program na ambulantní klinice (včetně osobních nebo online sezení) nebo program na pobytových klinikách. Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se potýkají, a intenzitě přístupu a péče, kterou chtějí věnovat sami sobě. Nabízíme služby na pobytových klinikách také pro anglicky mluvící klientelu.

Pobytové kliniky

Moderní, all inclusive prostředí ve vysokém standardu, v odlehlé části Prahy, určené pro malou skupinu klientů.

Ambulantní léčba

Ambulance NEO Centra vám nabízí okamžitou pomoc při řešení vašich problémů prostřednictvím individuálních, párových a rodinných terapií, poradenství ​a koučinku.