Extáze

05.09.2023

Za taneční drogu je považována extáze, kterou můžete znát také pod označením „éčko”. Má nejen halucinogenní, ale také stimulační účinky přinášející příjemné, jen lehce kontrolovatelné stavy blaha a štěstí. Jak poznat, že člověk drogu užívá, jak extázi vůbec poznat a rozeznat od ostatních psychoaktivních látek a jak léčit závislost, pokud u někoho vznikne?

Účinky extáze

Nejen taneční droga, ale také droga lásky, pilulka lásky nebo jen „koule” – i taková označení velmi známá návyková látka nese. Tato uměle připravovaná droga obvykle podávaná ve formě tablet nebo tobolek patřící mezi amfetaminy byla objevena už v roce 1910, kdy byla zároveň patentována jako lék na hubnutí. Nikdy však prokazatelně užíván nebyl, i proto byla extáze později testována (dokonce jako chemická zbraň, ale v tomto ohledu neuspěla). Později se přešlo ke zkoumání látky v psychoterapii a dnes mluvíme o droze.

Její účinky jsou všeobecně známé, i když od roku 2003 zájem o užívání látky klesá. Konkrétně dochází ke zvýšení hladiny hormonů vyvolávajících kýžené pocity radosti, blaha a dalšího. Například dochází ke zvýšení serotoninu, dopaminu a noradrenalinu. To má za následek veselost, dobrou náladu, vyvolává se citové pouto nejen k přátelům, ale také cizím osobám. Dokonce může docházet k vyvolání pocitů sebejistoty a impulzivního chování. Únava je něco, co se prakticky nepociťuje. 

Tyto účinky nastupují už obvykle do devadesáti minut po užití látky a trvají zhruba šest hodin. 

Stejně jako u jiných drog, i zde jsou jak žádoucí, tak nežádoucí účinky. Mezi nežádoucí dopady extáze spadají halucinace, chlad, nadměrné pocení, někdy i nevolnost, přehřátí organismu nebo svalová strnulost (či strnulost čelisti).

Příznaky extáze

Jaké má extáze stavy, respektive jak poznat, že druhý člověk drogu požil? Uživatel je zmatený, neklidný. Může viditelně docházet ke střídání jednotlivých fází, a to váze klidu a pohody s mírným stresem. Zatímco v jednom momentu se nálada obecně velmi zlepšuje, v jiném spíše pokulhává, protože se člověk nachází v obklopení stresu. 

Nevolnost, zvracení, snížená potřeba spánku nebo snížená chuť k jídlu – to jsou další typické příznaky, které jdou ruku v ruce s užitím extáze.

Jak poznat extázi

Extáze je droga dostupná v pilulkách nebo tabletách. Bohužel v České republice neexistují testy, které by řekly, co se v takové tabletě vlastně nachází. Nelze tedy nikdy říct se stoprocentní pravděpodobností, jestli nabízená droga je či není čistou extází. Velmi často do ní bývají přimíchány jiné látky, jako je například pervitin, čímž se z ní stává daleko rizikovější a návykovější droga.

Jaká jsou rizika

Riziko užívání extáze se zvyšují na základě zjištění, že do ní bývají přidávány mnohé jiné návykové látky, jakou je například pervitin. K dalším rizikům a důvodům, proč drogu neužívat, je přehřátí organismu, což může vést až k psychickému kolapsu nebo smrti. Ani mírnější přehřátí není zrovna výhrou v loterii, v takovém případě dochází k rozpadu svalstva, vážným poruchám nebo ke srážení krve či selhání ledvin.

Jak léčit závislost na extázi

Závislost, která na extázi vzniká, bývá nejčastěji psychického charakteru. Takzvaná fyzická závislost zatím nebyl prokázána. V případě, že na sobě pociťujete, že pro dosažení stejného efektu zvyšujete dávku i frekvenci užívání drogy, případně že se vlivem dlouhodobého užívání dostáváte do rozladěnosti, únavy, podrážděnosti, je zapotřebí už opravdu nutně zakročit. 

  • Ze všeho nejdříve je nutné doplnit tekutiny. Zejména v rámci dlouhodobého užívání drogy může dojít k bolestem v prsou nebo v zádech, což poukazuje právě na nutnost hydratovat tělo. 
  • I když se jedná o drogu s mírným efektem, může poškodit vnitřní orgány, na což může postižený také zemřít. V případě odhalení závislosti je proto nutné vyhledat odbornou pomoc, aby se předešlo nejen zmiňovanému přehřátí organismu, ale také poškození nervových buněk.

Jak se vyrábí extáze

Zajímáte se o to, jak se vyrábí extáze? Níže uvádíme odkaz na Wikipedii, kde se můžete dočíst obecné informace, jaký má vzorec a jak se asi může vyrábět pro vědecké a teoretické znalosti a ze zajímavosti. Nikoliv pro samotné pěstování, distribuci, prodej či užívání.

Odkaz na detail: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ext%C3%A1ze_(droga)

Jaký je nájezd extáze

Nájezd extáze je snadno rozpoznatelný. Jelikož má droga stimulační účinky, dochází ke zvýšení fyzické aktivity bez jakéhokoli pocitu únavy. Tento stav je však předpokladem pro kolaps organismu, který by byl následkem fyzického vyčerpání.

Jaký je dojezd po extázi

Pocit naprostého vyčerpání už můžeme označit za dojezd extáze. Ruku v ruce jde s tímto i silná žízeň, která pocit žízně tlumí. Ještě donedávna se věřilo, že extáze poškozuje mozek a zhoršuje duševní stavy uživatelů, ale nyní je to pouze otázkou spekulací, nad kterou se musí pozastavit hlavně lékaři a vědci.

Jak dlouho je extáze v krvi nebo v moči či ve slinách?

Jak dlouho působí extáze? Odhadem několik hodin. V krvi, moči nebo slinách se však nachází mnohem déle. Droga je například v krvi detekovatelná zhruba jeden den, v moči je možné ji zjistit až po dobu pěti dnů. Co se týče slin, zde je návyková látka zjistitelná zhruba tři dny.

Jak dostat extázi z těla

Extáze patří ke stimulačním drogám, které z těla samy odejdou. Počítejte však s bolestí kloubů, svalů, případně s projevy mírné deprese, jež mohou po odeznění látky nastoupit místo pocitů veselosti a radosti.