Koučink

Najděte směr, kterým se budete dál ubírat, nebo způsob, jakým budete zvládat vzniklé situace. S koučinkem začnete více využívat svůj potenciál a posílíte svou odpovědnost a sebedůvěru.

Co znamená koučink?

Koučink je metoda vhodná pro situace, kdy se klient potřebuje zorientovat ve stávající situaci a najít směr, kterým se bude dál ubírat, nebo způsob, jakým bude danou situaci zvládat. To je spojeno s uskutečněním změny. Kouč je klientovi průvodcem v této změně a kromě toho, že klienta podporuje v její realizaci, tak ho zároveň učí obecné schopnosti utvářet život k jeho spokojenosti – tzv. sebekoučování. S koučinkem tak klient začne více využívat svůj potenciál, zlepší své vnímání reality a posílí odpovědnost a víru v sebe sama. Koučování je vhodné využít jak pro aktivní řešení problémů, tak pro rozšíření klientových kompetencí, které využije ve vztazích, práci, vlastním prožívání a zvládání různých situací.

Ačkoliv koučování je jedna metoda, kterou lze použít na celé spektrum životních oblastí, někdy se používá dělení, podle toho, jakých témat se klientova zakázka týká. Koučink lze zaměřit na oblast životní (life koučink) nebo profesní (profesní koučink).

Co znamená profesní koučink?

Potřebujete lépe zvládat svou pracovní agendu, najít rovnováhu mezi osobním a profesním životem, posunout se v práci nebo ji dokonce změnit? S profesním koučinkem nastartujete svou pracovní spokojenost.

Klient ve své zakázce řeší pracovní témata jako je zvýšení výkonu, stanovování a plnění pracovních cílů, kariérní růst, kariérní posun. Často se může jednat i o nabytí kompetencí, které se využívají zejména v práci, jako je schopnost vést tým, řídit stanovenou agendu, prezentovat na veřejnosti, zvládat time management. V těchto oblastech bývá koučink doplňován mentoringem (odborným poradenstvím se zkušeností z oboru). Mnohá témata, jako například rovnováha mezi osobním a profesním životem, leadership či umění komunikovat, přitom zasahují jak do osobní, tak profesní oblasti.

Co znamená životní (life) koučink

Nevíte si rady v určitých situacích běžného života a potřebujete se zorientovat? Řešíte vztahy, rodinu a konflikty v osobním životě? Kouč vám pomůže uspořádat si priority a provede vás změnami.

Cena této služby

Při dlouhodobější spolupráci vám nabízíme možnost balíčku obsahujícího 10 sezení, v rámci kterého máte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 50 minut. 

Cena jednoho sezení je 1 700 Kč + DPH 

Specialisté pro tuto službu

Mgr. Miroslava Pešlová
Klinická psycholožka, Terapeutka
Mgr. Irena Pilařová, MBA
Koučka, Psycholožka, Psychoterapeutka
Mgr. Petra Kolovecká
Terapeut

Blog a Média

OCD? Známá úzkostná porucha pod ne příliš známým názvem

06.12.2022, Kateřina Marklová.
V současné době vnímáme větší množství poptávek na léčbu OCD a to nejen v rámci Ambulantní kliniky, ale také i co se týče pobytových klinik, což není příliš časté. Mezi lajckou veřejností se velmi často setkávám s tím, že mnozí ani nevědí, co OCD znamená a zda aktuální pocity, které uvnitř sebe mají, se dají zařadit pod tento název.
Obsedantně-kompulzivní porucha, často označovaná zkratkou OCD z anglického názvu (obsessive compulsive disorder), patří do skupiny úzkostných poruch (dříve označovaných neurózy). Úzkostné poruchy jsou v psychiatrii považované za „lehčí“ obtíže, psychoanalytické školy mluví o neuroticích jako o nezdravější skupině populace. OCD však z této skupiny dokáže potrápit asi nejvíce.