Léčba na privátních
klinikách duševního zdraví

Možnost rychlého nástupu | Individuální péče o klienta | Tým špičkových terapeutů | Podporující a rodinné prostředí

Proč pobytová léčba?
V následujících sedmi blocích jsou shrnuty hlavní důvody, proč je pobytová léčba na našich klinikách pro vás to nejlepší.

Individuální a komplexní péče

Osobní příběhy jsou pro nás v NEO Centru startovní čárou, nezbytným výchozím bodem pro jakoukoliv další práci. Je to koneckonců klient sám, který se musí rozhodnout nás oslovit. Individuální pocity a možnosti jsou proto stěžejní i pro společné nastavení následující léčby, která vychází z podrobné úvodní analýzy. Během rezidenčního pobytu probíhá, oproti běžným standardům, intenzivní terapie v rozsahu více než 30 hodin týdně. Setkávat se můžeme individuálně i ve skupinách – forem a přístupů je celá řada, cíl ale vždy jen jeden. Děláme vše proto, aby se klientům dařilo rozkrýt hluboké zdroje a vzorce chování, které je přivedly do komplikované situace, a najít způsoby jejich řešení. Společně se učíme práci s emocemi a propojení těla s myslí. A protože za dveřmi NEO Centra čeká každodenní realita, vedeme i k získávání jistoty a ovládání nástrojů pro zvládání náročných situací. Komplexnost naší služby spočívá i v propojení pobytové a následné ambulantní péče, včetně možnosti online sezení.

Odbornost

Nejsme trendy zařízení pro instantní řešení. NEO Centrum je místo, které naplno umožňuje využít cenných komodit – času, prostoru, klidu a anonymity pro velmi soustředěnou práci s vlastními pocity. Celý proces je flexibilní, zároveň má ale pevný základ ve vedení odborného týmu. Všichni naši terapeuté mají ověřenou kvalifikaci, další specializační výcviky, a hlavně: dlouholetou praxi. Nevěříme na převratné a zázračné metody léčby, ale v unikátní možnost kombinovat naše služby a zkušenosti.

Anonymita

Pohled do sebe vyžaduje pocit jistoty a bezpečí. Od momentu prvního kontaktu tak dáváme stoprocentní záruku anonymity, která ctí a jde nad rámec lékařského tajemství. Jen vy a my – společná práce, do které nikdo jiný nezasahuje a nevidí. Naše služby nehradí pojišťovna, ale klient, soukromí je pro nás proto posvátné. Diskrétnost je v NEO Centru jednoduše nejvyšší hodnota, ke které jsme vázáni i smluvně.

Komfort

Léčba probíhá v odlehlé části Prahy v prostorné prvorepublikové vile s uzavřenou zahradou. Ubytování je v moderně vybavených pokojích a k dispozici je malá posilovna, společenská místnost, sauna i vnitřní bazén. Samozřejmostí je zajištění stravy, včetně přizpůsobení se vašim chutím a případným omezením. Za zázemím NEO Centra stojí jediná myšlenka: Chceme, abyste se cítili bezpečně a komfortně pro hledání nového životního směru.

Naučíme Vás

Manažeři, známé osobnosti, lidé s vysokým pracovním tempem a nároky na výkon, jednoduše lidé pod velkým tlakem. Ti, u kterých selhání znamená přijít o kariéru. Specializujeme se na klientelu, která vyžaduje nadstandardní přístup, individuální řešení na míru a diskrétnost.

Učíme vás poprvé v životě se zastavit, ohlédnout se za vším, co máte za sebou, a pojmenovat cesty, kterými se můžete vydat dál. Zároveň pomáháme najít rizikové faktory ve vašem životě a definovat způsoby, jak s nimi do budoucna pracovat. Společně určíme, kde a proč jste sešli z cesty, a jak se na ni bezpečně vrátit.

Princip 3Z

Závislost je vždy důsledkem, ne příčinou. Jakmile se přidá i častý syndrom vyhoření a společenský tlak, je těžké ze situace samostatně vystoupit a vypnout. V NEO Centru vaše postavení absolutně respektujeme a nechceme ho jakkoliv ohrozit – společně hledáme citlivý a účinný způsob, jak znovu získat pevnou půdu pod nohama. U nás najdete prostor a čas utřídit si myšlenky a s odbornou pomocí, v bezpečném prostředí, najít nový směr.

Nesoudíme

Máme mnohaletou praxi – nikdy nesoudíme – vždy respektujeme každý příběh a individuální potřeby.

Protokoly a šablony u nás tak nenajdete. Stavíme na tradičních a ověřených postupech a kombinujeme je s novými poznatky, které reflektují současný životní styl.

Nevěříme na jedinečné, zázračné metody léčby, a ani je neslibujeme. Náš přístup je unikátní v možnosti kombinací služeb a zkušenostech našeho týmu. Na rezidenčním pobytu, který absolvuje maximálně 10 klientů najednou, vám pomůžeme dostat život zpět pod kontrolu.

Individuální a komplexní péče

Osobní příběhy jsou pro nás v NEO Centru startovní čárou, zároveň nezbytným výchozím bodem pro jakoukoliv další spolupráci. Klient se musí svobodně rozhodnout nás oslovit. Individuální pocity a možnosti našich klientů jsou proto pro nás stěžejní. Umožňují společné nastavení následující léčby, která vychází z podrobné úvodní analýzy.

Během rezidenčního pobytu probíhá, oproti běžným standardům, intenzivní terapie v rozsahu více než 30 hodin týdně.

Setkávat se můžeme individuálně i ve skupinách – forem a přístupů je celá řada, cíl ale vždy jen jeden. Děláme maximum, aby se klientům dařilo rozkrýt hluboké zdroje a vzorce chování, kvůli kterým byli přivedeni do komplikované situace. Společně pak hledáme způsoby jejich řešení. Učíme klienty pracovat se svými emocemi a propojovat tělo a mysl. Jelikož za dveřmi NEO Centra čeká naše klienty každodenní realita, vedeme je i k získávání jistoty a ovládání nástrojů pro zvládání náročných situací. Komplexnost naší služby spočívá i v propojení pobytové a následné ambulantní péče, včetně možnosti online sezení.

Odbornost

Nejsme trendy zařízení pro instantní řešení. NEO Centrum je místo, které naplno umožňuje využít cenných komodit – času, prostoru, klidu a anonymity pro velmi soustředěnou práci s vlastními pocity. Celý proces je flexibilní, zároveň má ale pevný základ pod vedením odborného týmu. Všichni naši terapeuti mají ověřenou kvalifikaci, specializované výcviky a hlavně dlouholetou praxi. Nevěříme na převratné a zázračné metody léčby, ale v unikátní možnost kombinovat naše služby s našimi zkušenostmi.

Anonymita

Upřímný pohled do sebe vyžaduje pocit jistoty a bezpečí. Od momentu prvního kontaktu tak dáváme stoprocentní záruku anonymity, která jde nad rámec lékařského tajemství. Jen vy a my – společná práce, do které nikdo jiný nevidí. Vaše soukromí je pro nás posvátné, proto naše služby nehradí pojišťovna, ale klient. Diskrétnost je v NEO Centru jednoduše nejvyšší hodnota, ke které jsme vázáni i smluvně.

Komfort

Léčba probíhá v odlehlé části Prahy v prostorné prvorepublikové vile s uzavřenou zahradou. Ubytování je v moderně vybavených pokojích a k dispozici je malá posilovna, společenská místnost, sauna a na Pobytové klinice 2 i vnitřní bazén. Samozřejmostí je zajištění stravy, včetně přizpůsobení se vašim chutím a případným omezením. Za zázemím NEO Centra stojí jediná myšlenka: Chceme, abyste se cítili bezpečně a komfortně pro hledání nového životního směru.

Nová perspektiva

Manažeři, známé osobnosti, lidé s vysokým pracovním tempem a nároky na výkon. Ti, u kterých selhání znamená přijít o kariéru. 

Naučíme vás poprvé se v životě zastavit, ohlédnout se za vším, co máte za sebou a pojmenovat cesty, kterými se můžete vydat dál. Zároveň pomáháme najít rizikové faktory ve vašem životě a definovat způsoby, jak s nimi do budoucna pracovat. Společně určíme, kde a proč jste sešli z cesty, a jak se na ni bezpečně vrátit.

Princip 3Z

Zastav se, Zamysli se a Změň se. Závislost je vždy důsledkem, ne příčinou. Jakmile se přidá i častý syndrom vyhoření a společenský tlak, je těžké ze situace samostatně vystoupit. V NEO Centru vaše postavení absolutně respektujeme a nechceme ho jakkoliv ohrozit – společně najdeme účinný způsob, jak znovu získat pevnou půdu pod nohama. U nás získáte prostor a čas utřídit si myšlenky a s odbornou pomocí, v bezpečném prostředí, najít nový směr.

Nesoudíme

Máme mnohaletou praxi – nikdy nesoudíme – vždy respektujeme každý příběh a individuální potřeby. Protokoly a šablony u nás nenajdete. Stavíme na tradičních a ověřených postupech, kombinujeme je s novými poznatky, které reflektují současný životní styl.

Nevěříme na jedinečné, zázračné metody léčby, a ani je neslibujeme. Náš přístup je unikátní v možnosti kombinací služeb a zkušeností našeho týmu. Na rezidenčním pobytu, který absolvuje maximálně 10 klientů najednou, vám pomůžeme dostat váš život zpět pod kontrolu.

Hlavní formy terapií
na pobytových klinikách

Individuální terapie

Intenzivní práce s psychoterapeutem podle vašeho tempa a vámi nastavených témat. Individuální sezení je součástí rezidenční i následné ambulantní léčby.

Skupinová terapie

Sdílení vlastních problémů ve skupině přináší novou zkušenost, více úhlů pohledu a podporu druhých. Může vám nabídnout lepší porozumění sebe sama prostřednictvím podobných zážitků ostatních klientů.

Psychiatrická konzultace

Psychiatrická podpora je v rámci rezidenčního pobytu zajištěna 1x týdně.

Rodinná a párová terapie

Vaše problémy se pravděpodobně dotýkají i vašeho partnera/partnerky a zbytku rodiny. V rámci rezidenčního pobytu mohou, v případě potřeby a zájmu, probíhat společná setkání s podporou blízkých.

Akupunktura

Ověřená metoda čínské medicíny pomáhá při léčbě závislostí lépe zvládat odvykací stavy, snáze odolávat cravingu (bažení) a nastartovat samoregulační procesy.

Meditace Vipassana

Je tradiční buddhistická meditace. Vipassana znamená „vidět jasně“, "vhled". Vhled pomáhá překonat nepříjemné stavy, zprostředkovává širší perspektivu a ve výsledku svobodnější život.

12 KROKŮ – Anonymní alkoholici

Seznámení s dvanácti kroky neboli dvanácti zásadami, které je nutné si osvojit pro uzdravení se ze závislosti. Celosvětově uznávaná metoda vznikla v 80. letech v USA. Na svépomocnou skupinu Anonymních alkoholiků později navázalo sdružení Anonymních narkomanů.

Prevence relapsu

Předcházet rizikovým situacím a efektivně řešit selhání. To jsou klíčové dovednosti, které učí prevence relapsu.

Expresivní terapie

Expresivní terapie jsou alternativním přístupem ke klasické psychoterapii. Pod vedením zkušených terapeutů využíváme arteterapii a tanečně-pohybovou psychoterapii jako další možné cesty k hledání vnitřních zdrojů k překonávání těžké životní situace.

Ve spolupráci s námi pochopíte

Co se děje ve vaší hlavě? Proč u vás vznikla závislost nebo jiný problém?
Jaké kroky je potřeba nyní udělat?

A především poznáte, že nikdy pozdě učinit změnu.

Léčba krok za krokem

Vyhledání odborné a intenzivní pomoci často provází pochybnosti a obavy. Uvědomujeme si, jak je důležité mít představu o tom, co vás čeká a do čeho skutečně jdete. Celý proces vám rámcově v jednotlivých krocích nastíníme.

Prvotní impuls

To, že jste právě na našem webu, je samo o sobě důležitou startovní pozicí. První impuls, který vás vede k vyhledávání možností řešení znamená ten správný čas, kdy opravdu začít.

 

První ¨ALE¨

„Nemůžu na měsíc přestat fungovat. Nemám pocit, že bych to nezvládal (jen někdy). Nikdo z mého okolí si zatím nevšiml. Nechci, aby to někdo věděl.“ Hlavou se Vám honí důvody, proč se do ničeho nepouštět? Nejste sami! Podobnými pochybnostmi prochází v této fázi do určité míry každý náš klient.

První kontakt

„Nemůžu na měsíc přestat fungovat. Nemám pocit, že bych to nezvládal (jen někdy). Nikdo z mého okolí si zatím nevšiml. Nechci, aby to někdo věděl.“ Hlavou se Vám honí důvody, proč se do ničeho nepouštět? Nejste sami! Podobnými pochybnostmi prochází v této fázi do určité míry každý náš klient.

Pomoci vám může nezávazný telefonát na naši kontaktní linku +420 227 028 807 nebo odeslání formuláře na těchto webových stránkách (v sekci Kontakt). Na lince zastihnete každý den od 8.00-20.00 náš tým. Můžete se zeptat na to, co vás aktuálně zajímá, a pro další informace si domluvit schůzku s terapeutickým vedením pobytové kliniky. V případě, že zvolíte kontaktní formulář, tak se Vám sami ozveme v nejkratší možné době.

Klinika zblízka

S terapeutem je dobré se potkat přímo na klinice. Tak se můžete seznámit s prostředím i s částí personálu, a také sami zjistíte, jak se u nás cítíte. V případě, že z časových či jiných důvodů nemůžete přijít na osobní návštěvu Neo centra, tak si samozřejmě můžete sjednat schůzku prostřednictvím videohovoru s vedením kliniky. Tímto způsobem můžete zjistit vše důležité a získat konkrétní představu o tom, co bychom Vám mohli nabídnout a co by Vás čekalo.

NEO začátky

Vstup do nového prostředí v často složitém emočním rozpoložení není pro nikoho jednoduchý. Komorní a diskrétní prostředí kliniky i vstřícný přístup týmu, včetně naší pečující hospodyně, Vám ale pomohou se rychle aklimatizovat. Oporou často bývají i ostatní klienti, kteří moc dobře ví, jak se právě cítíte. Prvními dny rezidenčního pobytu už sami úspěšně prošli.

Prostředí

Jakmile se zabydlíte, přichází čas na společnou každodenní práci – dlouhodobý proces, který se každým dnem může měnit s tím, jak bude postupovat Vaše cesta k sebe sama. Klinika je místem s příjemnou atmosférou díky své lokaci, vybavení i přístupu personálu. Je třeba ale počítat s tím, že ne vždy u Vás bude panovat pohoda. Můžete se dostat k bolavým místům Vaší životní historie. Zároveň tu naleznete jistotu maximální podpory okolí. Cílem je, abyste ve vnitřních procesech zůstali a neutíkali od nich. Jen tudy totiž vede cesta k uzdravení!

Vhled

Pár týdnů, během kterých se naladíte sami na sebe, uteče rychleji než týden v rutinním životě. Celý proces léčby napříč všemi tzv. Třemi „Z“ (Zastavení se; Zhodnocení; Změna) společně zrekapitulujeme a vyhodnotíme. Odcházet budete s vědomím toho, čím jste prošli a co vám tento prožitek přináší do dalšího života. Probereme, kde se aktuálně nacházíte, co je potřeba ve vašem životním stylu změnit a společně připravíme plán následné péče.

Péče

Opuštěním kliniky naše podpora zdaleka nekončí. I nadále s námi můžete spolupracovat ambulantní formou osobně nebo online. V případě potřeby se dokonce můžete do rezidenčního programu krátkodobě vrátit, abyste naplno zhodnotili svůj posun, oživili a posílili své postoje a plány.

Prvotní impuls

To, že jste právě na našem webu, je sama o sobě důležitá startovní pozice. První impuls, který vás vede k vyhledávání možností řešení, je ten správný čas, kdy opravdu začít.

První ¨ALE¨

„Nemůžu na měsíc přestat fungovat. Nemám pocit, že bych to nezvládal (jen někdy). Nikdo z mého okolí si zatím nevšiml – nechci, aby to někdo věděl.“ Honí se vám hlavou spousta důvodů, proč se do ničeho nepouštět? Nejste sami! Podobnými pochybnostmi prochází v této fázi do určité míry každý náš klient.

První kontakt

„Nemůžu na měsíc přestat fungovat. Nemám pocit, že bych to nezvládal (jen někdy). Nikdo z mého okolí si zatím nevšiml – nechci, aby to někdo věděl.“ Honí se vám hlavou spousta důvodů, proč se do ničeho nepouštět? Nejste sami! Podobnými pochybnostmi prochází v této fázi do určité míry každý náš klient.
Pomoct vám může nezávazný telefonát na naši kontaktní linku +420 227 028 807 nebo odeslání formuláře na těchto webových stránkách (v sekci Kontakt). Na lince zastihnete každý den od 8.00-20.00 náš tým. Můžete se zeptat na to, co vás aktuálně zajímá, a pro další informace si domluvit schůzku s terapeutickým vedením pobytové kliniky. V případě kontaktního formuláře se vám ozveme v co možná nejkratší době sami.

Klinika zblízka

S terapeutem se potkáte nejlépe přímo na klinice. Jen tak totiž můžete vidět prostředí vily, seznámit se s částí personálu, a zjistit, jak se u nás cítíte. Ne vždy to jde a je čas, samozřejmě. I prostřednictvím videohovoru s ředitelkou kliniky tak můžete zjistit vše důležité a získat představu o tom, co bychom vám mohli nabídnout a co by vás čekalo.

NEO začátky

Nebudeme lhát…Vstup do nového prostředí v často složitém emočním rozpoložení není pro nikoho jednoduchý. Komorní a diskrétní prostředí kliniky i vstřícný přístup týmu, včetně naší pečující hospodyně, vám ale pomohou aklimatizací rychle projít. Oporou jsou i ostatní klienti, kteří moc dobře ví, jak se právě cítíte. Prvními dny rezidenčního pobytu už sami úspěšně prošli.

Prostředí

Jakmile se zabydlíte, přichází čas na společnou každodenní práci – dlouhodobý proces, který se každým dnem může měnit s tím, jak bude postupovat vaše cesta k sobě. Klinika je svou lokací, vybavením i přístupem z podstaty místem s příjemnou atmosférou. Je třeba ale počítat s tím, že ne vždy u vás bude panovat pohoda. Můžete se dostat k bolavým místům vaší životní historie. Zároveň je tu ale jistota maximální podpory okolí. Cílem je, abyste ve vnitřních procesech zůstali a neutíkali od nich. Jen tudy totiž vede cesta k úzdravě!

Vhled

Pár týdnů v naladění se na sebe uteče rychleji než týden v rutinním životě. Celý proces léčby napříč všemi 3 Z – zastavením se, zhodnocením a cíli ke změně, společně zrekapitulujeme a vyhodnotíme. Odcházet budete s vědomím toho, čím jste prošli a co vám tento prožitek přináší do dalšího života. Probereme, kde se aktuálně nacházíte, co je potřeba ve vašem životním stylu změnit, a společně připravíme i plán následné péče.

Péče

Opuštěním kliniky naše podpora zdaleka nekončí. I nadále s námi můžete spolupracovat ambulantní formou – ať už osobně nebo online, a v případě potřeby se dokonce můžete do rezidenčního programu krátkodobě vrátit, abyste naplno zhodnotili svůj posun, oživili a posílili své postoje a plány.

Poslední krok k zahájení léčby

Prošli jste si s námi virtuálně léčbu tak, jak probíhá v našem podání? Teď už zbývá jen jediný krok – skutečně se do změny pustit a kontaktovat nás pro vstupní informace. Jsme připraveni se Vám věnovat a v nelehké úvodní fází Vás naplno podpořit.

Meditace Vipassana

Ambulance NEO Centra poskytuje řešení formou individuálních a skupinových terapií, konzultací s psychiatrem, poradenství ​a koučinku.