Léčba na privátních
pobytových klinikách

Možnost rychlého nástupu | Vysoká úspěšnost léčby | Individuální péče
Tým špičkových terapeutů | Anonymita a rodinné prostředí

Proč pobytová léčba?

V následujících sedmi blocích jsou shrnuty hlavní důvody, proč vám doporučujeme pobytovou léčbu v našich klinikách.

Individuální a komplexní péče

Osobní příběhy jsou pro nás v NEO Centru startovní čárou, nezbytným výchozím bodem pro jakoukoliv další práci. Je to koneckonců klient sám, který se musí rozhodnout nás oslovit. Individuální pocity a možnosti jsou proto stěžejní i pro společné nastavení následující léčby, která vychází z podrobné úvodní analýzy. Během rezidenčního pobytu probíhá, oproti běžným standardům, intenzivní terapie v rozsahu více než 30 hodin týdně. Setkávat se můžeme individuálně i ve skupinách – forem a přístupů je celá řada, cíl ale vždy jen jeden. Děláme vše proto, aby se klientům dařilo rozkrýt hluboké zdroje a vzorce chování, které je přivedly do komplikované situace, a najít způsoby jejich řešení. Společně se učíme práci s emocemi a propojení těla s myslí. A protože za dveřmi NEO Centra čeká každodenní realita, vedeme i k získávání jistoty a ovládání nástrojů pro zvládání náročných situací. Komplexnost naší služby spočívá i v propojení pobytové a následné ambulantní péče, včetně možnosti online sezení.

Odbornost

Nejsme trendy zařízení pro instantní řešení. NEO Centrum je místo, které naplno umožňuje využít cenných komodit – času, prostoru, klidu a anonymity pro velmi soustředěnou práci s vlastními pocity. Celý proces je flexibilní, zároveň má ale pevný základ ve vedení odborného týmu. Všichni naši terapeuté mají ověřenou kvalifikaci, další specializační výcviky, a hlavně: dlouholetou praxi. Nevěříme na převratné a zázračné metody léčby, ale v unikátní možnost kombinovat naše služby a zkušenosti.

Anonymita

Pohled do sebe vyžaduje pocit jistoty a bezpečí. Od momentu prvního kontaktu tak dáváme stoprocentní záruku anonymity, která ctí a jde nad rámec lékařského tajemství. Jen vy a my – společná práce, do které nikdo jiný nezasahuje a nevidí. Naše služby nehradí pojišťovna, ale klient, soukromí je pro nás proto posvátné. Diskrétnost je v NEO Centru jednoduše nejvyšší hodnota, ke které jsme vázáni i smluvně.

Komfort

Léčba probíhá v odlehlé části Prahy v prostorné prvorepublikové vile s uzavřenou zahradou. Ubytování je v moderně vybavených pokojích a k dispozici je malá posilovna, společenská místnost, sauna i vnitřní bazén. Samozřejmostí je zajištění stravy, včetně přizpůsobení se vašim chutím a případným omezením. Za zázemím NEO Centra stojí jediná myšlenka: Chceme, abyste se cítili bezpečně a komfortně pro hledání nového životního směru.

Naučíme Vás

Manažeři, známé osobnosti, lidé s vysokým pracovním tempem a nároky na výkon, jednoduše lidé pod velkým tlakem. Ti, u kterých selhání znamená přijít o kariéru. Specializujeme se na klientelu, která vyžaduje nadstandardní přístup, individuální řešení na míru a diskrétnost.

Učíme vás poprvé v životě se zastavit, ohlédnout se za vším, co máte za sebou, a pojmenovat cesty, kterými se můžete vydat dál. Zároveň pomáháme najít rizikové faktory ve vašem životě a definovat způsoby, jak s nimi do budoucna pracovat. Společně určíme, kde a proč jste sešli z cesty, a jak se na ni bezpečně vrátit.

Princip 3Z

Závislost je vždy důsledkem, ne příčinou. Jakmile se přidá i častý syndrom vyhoření a společenský tlak, je těžké ze situace samostatně vystoupit a vypnout. V NEO Centru vaše postavení absolutně respektujeme a nechceme ho jakkoliv ohrozit – společně hledáme citlivý a účinný způsob, jak znovu získat pevnou půdu pod nohama. U nás najdete prostor a čas utřídit si myšlenky a s odbornou pomocí, v bezpečném prostředí, najít nový směr.

Nesoudíme

Máme mnohaletou praxi – nikdy nesoudíme – vždy respektujeme každý příběh a individuální potřeby.

Protokoly a šablony u nás tak nenajdete. Stavíme na tradičních a ověřených postupech a kombinujeme je s novými poznatky, které reflektují současný životní styl.

Nevěříme na jedinečné, zázračné metody léčby, a ani je neslibujeme. Náš přístup je unikátní v možnosti kombinací služeb a zkušenostech našeho týmu. Na rezidenčním pobytu, který absolvuje maximálně 10 klientů najednou, vám pomůžeme dostat život zpět pod kontrolu.

Individuální a komplexní péče

Osobní příběhy jsou pro nás v NEO Centru startovní čárou, zároveň nezbytným výchozím bodem pro jakoukoliv další spolupráci. Klient se musí svobodně rozhodnout nás oslovit. Individuální pocity a možnosti našich klientů jsou proto pro nás stěžejní. Umožňují společné nastavení následující léčby, která vychází z podrobné úvodní analýzy.

Během rezidenčního pobytu probíhá, oproti běžným standardům, intenzivní terapie v rozsahu více než 30 hodin týdně.

Setkávat se můžeme individuálně i ve skupinách – forem a přístupů je celá řada, cíl ale vždy jen jeden. Děláme maximum, aby se klientům dařilo rozkrýt hluboké zdroje a vzorce chování, kvůli kterým byli přivedeni do komplikované situace. Společně pak hledáme způsoby jejich řešení. Učíme klienty pracovat se svými emocemi a propojovat tělo a mysl. Jelikož za dveřmi NEO Centra čeká naše klienty každodenní realita, vedeme je i k získávání jistoty a ovládání nástrojů pro zvládání náročných situací. Komplexnost naší služby spočívá i v propojení pobytové a následné ambulantní péče, včetně možnosti online sezení.

Odbornost

Nejsme trendy zařízení pro instantní řešení. NEO Centrum je místo, které naplno umožňuje využít cenných komodit – času, prostoru, klidu a anonymity pro velmi soustředěnou práci s vlastními pocity. Celý proces je flexibilní, zároveň má ale pevný základ ve vedení odborného týmu. Všichni naši terapeuté mají ověřenou kvalifikaci, další specializační výcviky, a hlavně: dlouholetou praxi. Nevěříme na převratné a zázračné metody léčby, ale v unikátní možnost kombinovat naše služby a zkušenosti.

Anonymita

Pohled do sebe vyžaduje pocit jistoty a bezpečí. Od momentu prvního kontaktu tak dáváme stoprocentní záruku anonymity, která ctí a jde nad rámec lékařského tajemství. Jen vy a my – společná práce, do které nikdo jiný nezasahuje a nevidí. Naše služby nehradí pojišťovna, ale klient, soukromí je pro nás proto posvátné. Diskrétnost je v NEO Centru jednoduše nejvyšší hodnota, ke které jsme vázáni i smluvně.

Komfort

Léčba probíhá v odlehlé části Prahy v prostorné prvorepublikové vile s uzavřenou zahradou. Ubytování je v moderně vybavených pokojích a k dispozici je malá posilovna, společenská místnost, sauna i vnitřní bazén na Klinice 2. Samozřejmostí je zajištění stravy, včetně přizpůsobení se vašim chutím a případným omezením. Za zázemím NEO Centra stojí jediná myšlenka: Chceme, abyste se cítili bezpečně a komfortně pro hledání nového životního směru.

Naučíme vás

Manažeři, známé osobnosti, lidé s vysokým pracovním tempem a nároky na výkon, jednoduše lidé pod velkým tlakem. Ti, u kterých selhání znamená přijít o kariéru. Specializujeme se na klientelu, která vyžaduje nadstandardní přístup, individuální řešení na míru a diskrétnost.

Učíme vás poprvé v životě se zastavit, ohlédnout se za vším, co máte za sebou, a pojmenovat cesty, kterými se můžete vydat dál. Zároveň pomáháme najít rizikové faktory ve vašem životě a definovat způsoby, jak s nimi do budoucna pracovat. Společně určíme, kde a proč jste sešli z cesty, a jak se na ni bezpečně vrátit.

Princip 3Z

Závislost je vždy důsledkem, ne příčinou. Jakmile se přidá i častý syndrom vyhoření a společenský tlak, je těžké ze situace samostatně vystoupit a vypnout. V NEO Centru vaše postavení absolutně respektujeme a nechceme ho jakkoliv ohrozit – společně hledáme citlivý a účinný způsob, jak znovu získat pevnou půdu pod nohama. U nás najdete prostor a čas utřídit si myšlenky a s odbornou pomocí, v bezpečném prostředí, najít nový směr.

Nesoudíme

Máme mnohaletou praxi – nikdy nesoudíme – vždy respektujeme každý příběh a individuální potřeby. Protokoly a šablony u nás tak nenajdete. Stavíme na tradičních a ověřených postupech a kombinujeme je s novými poznatky, které reflektují současný životní styl. Nevěříme na jedinečné, zázračné metody léčby, a ani je neslibujeme. Náš přístup je unikátní v možnosti kombinací služeb a zkušenostech našeho týmu. Na rezidenčním pobytu, který absolvuje maximálně 10 klientů najednou, vám pomůžeme dostat život zpět pod kontrolu.

Hlavní formy terapií
na pobytových klinikách

Individuální terapie

Individuální terapie

Intenzivní práce s psychoterapeutem podle vašeho tempa a vámi nastavených témat. Individuální sezení je součástí rezidenční i následné ambulantní léčby.

Skupinová terapie

Skupinová terapie

Sdílení vlastních problémů ve skupině přináší více úhlů pohledu, zkušenost a podporu druhých. Může vám nabídnout lepší porozumění sebe sama prostřednictvím podobných zkušeností ostatních klientů.

Psychiatrická konzultace

Psychiatrická konzultace

Psychiatrická podpora je v rámci rezidenčního pobytu zajištěna 1x týdně.

Rodinná a párová terapie

Rodinná a párová terapie

Vaše problémy se pravděpodobně dotýkají i vašeho partnera/partnerky a zbytku rodiny. V rámci rezidenčního pobytu mohou, v případě potřeby a zájmu, probíhat společná setkání s podporou blízkých.

Akupunktura

Akupunktura

Ověřená metoda čínské medicíny pomáhá při léčbě závislostí lépe zvládat odvykací stavy, snáze odolávat cravingu (bažení) a nastartovat samoregulační procesy.

Meditace Vipassana

Meditace Vipassana

Je tradiční buddhistická meditace. Vipassana znamená „vidět jasně“, "vhled". Vhled pomáhá překonat nepříjemné stavy, zprostředkovává širší perspektivu a ve výsledku svobodnější život.

12 KROKŮ – Anonymní alkoholici

12 KROKŮ – Anonymní alkoholici

Seznámení s dvanácti kroky neboli dvanácti zásadami, které je nutné si osvojit pro uzdravení se ze závislosti. Celosvětově uznávaná metoda vznikla v 80. letech v USA. Na svépomocnou skupinu Anonymních alkoholiků později navázalo sdružení Anonymních narkomanů.

Prevence relapsu

Prevence relapsu

Předcházet rizikovým situacím a efektivně řešit selhání. To jsou klíčové dovednosti, které učí prevence relapsu.

Expresivní terapie

Expresivní terapie

Expresivní terapie jsou alternativním přístupem ke klasické psychoterapii. Pod vedením zkušených terapeutů využíváme arteterapii a tanečně-pohybovou psychoterapii jako další možné cesty k hledání vnitřních zdrojů k překonávání těžké životní situace a sdílení s ostatními.

Prevence relapsu

Prevence relapsu

Předcházet rizikovým situacím a efektivně řešit selhání. To jsou klíčové dovednosti, které učí prevence relapsu.

Ve spolupráci s námi pochopíte

Co se děje ve vaší hlavě? Proč u vás vznikla závislost nebo jiný problém?
Jaké kroky je potřeba nyní udělat?

A především poznáte, že je možné kdykoliv učinit změnu, na kterou není nikdy pozdě.

Léčba krok za krokem

Vyhledání odborné a intenzivní pomoci často provází pochybnosti a obavy. Uvědomujeme si, jak je důležité mít představu o tom, co vás čeká a do čeho skutečně jdete. Celý proces vám rámcově v jednotlivých krocích nastíníme.

Prvotní impuls

To, že jste právě na našem webu, je samo o sobě důležitou startovní pozicí. První impuls, který vás vede k vyhledávání možností řešení znamená ten správný čas, kdy opravdu začít.

První ¨ALE¨

„Nemůžu na měsíc přestat fungovat. Nemám pocit, že bych to nezvládal (jen někdy). Nikdo z mého okolí si zatím nevšiml. Nechci, aby to někdo věděl.“ Hlavou se Vám honí důvody, proč se do ničeho nepouštět? Nejste sami! Podobnými pochybnostmi prochází v této fázi do určité míry každý náš klient.

První kontakt

„Nemůžu na měsíc přestat fungovat. Nemám pocit, že bych to nezvládal (jen někdy). Nikdo z mého okolí si zatím nevšiml. Nechci, aby to někdo věděl.“ Hlavou se Vám honí důvody, proč se do ničeho nepouštět? Nejste sami! Podobnými pochybnostmi prochází v této fázi do určité míry každý náš klient.
Pomoci vám může nezávazný telefonát na naši kontaktní linku +420 227 028 807 nebo odeslání formuláře na těchto webových stránkách (v sekci Kontakt). Na lince zastihnete každý den od 8.00-20.00 náš tým. Můžete se zeptat na to, co vás aktuálně zajímá, a pro další informace si domluvit schůzku s terapeutickým vedením pobytové kliniky. V případě, že zvolíte kontaktní formulář, tak se Vám sami ozveme v nejkratší možné době.

Klinika zblízka

S terapeutem je dobré se potkat přímo na klinice. Tak se můžete seznámit s  prostředím i s částí personálu, a také sami zjistíte, jak se u nás cítíte. V případě, že z časových či jiných důvodů nemůžete přijít na osobní návštěvu Neo centra, tak si samozřejmě můžete sjednat schůzku prostřednictvím videohovoru s ředitelkou kliniky. Tímto způsobem můžete zjistit vše důležité a získat konkrétní představu o tom, co bychom Vám mohli nabídnout a co by Vás čekalo.

NEO začátky

Vstup do nového prostředí v často složitém emočním rozpoložení není pro nikoho jednoduchý. Komorní a diskrétní prostředí kliniky i vstřícný přístup týmu, včetně naší pečující hospodyně, Vám ale pomohou se rychle aklimatizovat. Oporou často bývají i ostatní klienti, kteří moc dobře ví, jak se právě cítíte. Prvními dny rezidenčního pobytu už sami úspěšně prošli.

Prostředí

Jakmile se zabydlíte, přichází čas na společnou každodenní práci – dlouhodobý proces, který se každým dnem může měnit s tím, jak bude postupovat Vaše cesta k sobě sama. Klinika je místem s příjemnou atmosférou díky své lokaci, vybavení i přístupu personálu. Je třeba ale počítat s tím, že ne vždy u Vás bude panovat pohoda. Můžete se dostat k bolavým místům Vaší životní historie. Zároveň tu naleznete jistotu maximální podpory okolí. Cílem je, abyste ve vnitřních procesech zůstali a neutíkali od nich. Jen tudy totiž vede cesta k uzdravení!

Vhled

Pár týdnů, kdy se naladíte sami na sebe, uteče rychleji než týden v rutinním životě. Celý proces léčby napříč všemi tzv. Třemi „Z“ (Zastavení se; Zhodnocení; Změna) společně zrekapitulujeme a vyhodnotíme. Odcházet budete s vědomím toho, čím jste prošli a co vám tento prožitek přináší do dalšího života. Probereme, kde se aktuálně nacházíte, co je potřeba ve vašem životním stylu změnit a společně připravíme plán následné péče.

Péče

Opuštěním kliniky naše podpora zdaleka nekončí. I nadále s námi můžete spolupracovat ambulantní formou osobně nebo online. V případě potřeby se dokonce můžete do rezidenčního programu krátkodobě vrátit, abyste naplno zhodnotili svůj posun, oživili a posílili své postoje a plány.

Prvotní impuls

To, že jste právě na našem webu, je sama o sobě důležitá startovní pozice. První impuls, který vás vede k vyhledávání možností řešení, je ten správný čas, kdy opravdu začít.

První ¨ALE¨

„Nemůžu na měsíc přestat fungovat. Nemám pocit, že bych to nezvládal (jen někdy). Nikdo z mého okolí si zatím nevšiml – nechci, aby to někdo věděl.“ Honí se vám hlavou spousta důvodů, proč se do ničeho nepouštět? Nejste sami! Podobnými pochybnostmi prochází v této fázi do určité míry každý náš klient.

První kontakt

„Nemůžu na měsíc přestat fungovat. Nemám pocit, že bych to nezvládal (jen někdy). Nikdo z mého okolí si zatím nevšiml – nechci, aby to někdo věděl.“ Honí se vám hlavou spousta důvodů, proč se do ničeho nepouštět? Nejste sami! Podobnými pochybnostmi prochází v této fázi do určité míry každý náš klient.
Pomoct vám může nezávazný telefonát na naši kontaktní linku +420 227 028 807 nebo odeslání formuláře na těchto webových stránkách (v sekci Kontakt). Na lince zastihnete každý den od 8.00-20.00 náš tým. Můžete se zeptat na to, co vás aktuálně zajímá, a pro další informace si domluvit schůzku s terapeutickým vedením pobytové kliniky. V případě kontaktního formuláře se vám ozveme v co možná nejkratší době sami.

Klinika zblízka

S terapeutem se potkáte nejlépe přímo na klinice. Jen tak totiž můžete vidět prostředí vily, seznámit se s částí personálu, a zjistit, jak se u nás cítíte. Ne vždy to jde a je čas, samozřejmě. I prostřednictvím videohovoru s ředitelkou kliniky tak můžete zjistit vše důležité a získat představu o tom, co bychom vám mohli nabídnout a co by vás čekalo.

NEO začátky

Nebudeme lhát…Vstup do nového prostředí v často složitém emočním rozpoložení není pro nikoho jednoduchý. Komorní a diskrétní prostředí kliniky i vstřícný přístup týmu, včetně naší pečující hospodyně, vám ale pomohou aklimatizací rychle projít. Oporou jsou i ostatní klienti, kteří moc dobře ví, jak se právě cítíte. Prvními dny rezidenčního pobytu už sami úspěšně prošli.

Prostředí

Jakmile se zabydlíte, přichází čas na společnou každodenní práci – dlouhodobý proces, který se každým dnem může měnit s tím, jak bude postupovat vaše cesta k sobě. Klinika je svou lokací, vybavením i přístupem z podstaty místem s příjemnou atmosférou. Je třeba ale počítat s tím, že ne vždy u vás bude panovat pohoda. Můžete se dostat k bolavým místům vaší životní historie. Zároveň je tu ale jistota maximální podpory okolí. Cílem je, abyste ve vnitřních procesech zůstali a neutíkali od nich. Jen tudy totiž vede cesta k úzdravě!

Vhled

Pár týdnů v naladění se na sebe uteče rychleji než týden v rutinním životě. Celý proces léčby napříč všemi 3 Z – zastavením se, zhodnocením a cíli ke změně, společně zrekapitulujeme a vyhodnotíme. Odcházet budete s vědomím toho, čím jste prošli a co vám tento prožitek přináší do dalšího života. Probereme, kde se aktuálně nacházíte, co je potřeba ve vašem životním stylu změnit, a společně připravíme i plán následné péče.

Péče

Opuštěním kliniky naše podpora zdaleka nekončí. I nadále s námi můžete spolupracovat ambulantní formou – ať už osobně nebo online, a v případě potřeby se dokonce můžete do rezidenčního programu krátkodobě vrátit, abyste naplno zhodnotili svůj posun, oživili a posílili své postoje a plány.

Poslední krok k zahájení léčby

Prošli jste si s námi virtuálně léčbu tak, jak probíhá v našem podání? Teď už zbývá jen jediný krok – skutečně se do změny pustit a kontaktovat nás pro vstupní informace. Jsme připraveni se Vám věnovat a v nelehké úvodní fází Vás naplno podpořit

Meditace Vipassana

Ambulance NEO Centra poskytuje řešení formou individuálních a skupinových terapií, konzultací s psychiatrem, poradenství ​a koučinku.