Léčba u nás

Náš unikátní komplexní/holistický přístup poskytuje našim klientům širokou škálu příležitostí k tomu, aby opět našli sami sebe.
Náš tým se vždy ujišťuje, že klient se uzdravil v každém smyslu slova, tedy duchovně, duševně i fyzicky.

Naše metody vycházejí z holistického přístupu a individuální potřeb každého klienta. Nezaměřujeme se pouze na zjištění a léčení symptomů. Vždy hledáme kořeny problémů individuálně u každého klienta. Program je zaměřený na identifikaci modelů sebedestruktivního chování a jeho spouštěčů a následné rozvíjení nových strategií pro zvládání života se všemi jeho výzvami.

Nevěříme unifikovaným postupům terapie závislosti. Každý, kdo opouští naše centrum, odchází vybavený nástroji, které potřebuje ke svému uzdravení a zvládání života venku. Náš tým se vždy ujišťuje, že klient se uzdravil v každém smyslu slova, tedy duchovně, duševně i fyzicky.