Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)

Každý člověk má nějaké své rituály, které dodržuje, aniž by si toho byl vědom. Pokud jej ovšem obavy nutí rituály opakovat tak, až mu to ubližuje, pak nastává problém.

Obsedantně-kompulzivní porucha, neboli OCD (Obsessive-Compulsive Disorder), je řazena mezi úzkostné poruchy. Již z  názvu vyplývá, že má dvě části.

Obsese jsou přetrvávající a opakovaně se vracející  nutkavé myšlenky, které vedou k obavám nebo úzkosti. Jejich téma může být jakékoliv (např. znečistění, obava o zdraví naše i blízkých osob, ztráta sebekontroly apod.). Může mít i podobu obrazů nebo impulzů.

Nepohodu a napětí, kterou obsese způsobují se jedinec snaží vyrovnávat tzv. kompulzemi, tedy opakujícím se chováním, které má za cíl obsesi zmírnit nebo vyřešit. Samotný akt může mít mnoho podob (např. opakované mytí rukou, častá kontrola svého zdraví, ale i pověrčivé rituály jako třeba klepání na rám dveří před vstupem do místnosti apod.).

Vzniká tak nekonečný koloběh obsesí, které člověka něčím straší, a po nich následujících kompulzí, jež mají obsese vyřešit.

OCD je rozšířená porucha, kterou trpí 2-3% populace. Odbornou pomoc vyhledají lidé, kterým myšlenky a chování začnou bránit v běžném fungování, nebo kteří začnou trpět depresemi, což je běžné až u 80% lidí s OCD.

Jak poznáte obsedantně-kompulzivní poruchu?

 • Objevuje se u vás opakovaně nějaká vtíravá myšlenka, která ve vás vyvolává nepříjemné pocity?
 • Vrací se vám tato myšlenka, i když se ji snažíte ignorovat nebo potlačovat?
 • Jste kvůli takové myšlence nuceni opakovat nějaký vzorec chování?
 • Uleví se vám po vykonání rituálu pouze na omezenou dobu?
 • Omezuje vás takové myšlení a chování v každodenním životě?

 

Pokud jste si na většinu otázek odpověděli kladně, pravděpodobně se u vás projevuje obsedantně-kompulzivní symptomatika. Pro další posouzení je vhodné vyhledat odbornou pomoc. 

Věděli jste?

Mezi nejčastější obsese patří: 

 • strach o zdraví své nebo svých blízkých
 • nutkání ublížit sobě, ostatním lidem nebo zvířatům
 • nutkání k „nepřirozeným“ nebo „nevhodným“ sexuálním aktům
 • nutkání udělat něco kontroverzního nebo nebezpečného 

 

Mezi nejčastější kompulze patří: 

 • opakovaná kontrola spotřebičů jejich vypnutím či zapnutím nebo jejich kontrola pohledem
 • opakovaná důkladná hygiena
 • opakované důkladné čištění věcí
 • hromadění věcí
 • mluvení nebo opakování si v duchu
 • počítání
 • filozofování
 • kontrola fyziologických funkcí 

Potýkáte se s OCD?

Týká se výše uvedené právě vás? Pokládáte si další otázky, protože si nejste jistí, zda se ve vašem případě jedná o OCD?  Proto jsme tu! Nejdůležitější je, že jste si vědomi svých obtíží a máte vůli je řešit. Specialisté v NEO Centru vám rádi pomohou. Spojte se s námi, ať už telefonicky nebo elektronicky. Zodpovíme vám jakékoliv dotazy ohledně možností terapie.

Kontaktujte nás

Pokud si stále nejste jistí, zda potřebujete pomoc, neváhejte nás telefonicky či elektronicky kontaktovat. Odpovíme vám na jakékoliv dotazy ohledně léčby OCD.

Varianty poskytované léčby

NEO Centrum nabízí svým klientům dvě varianty řešení.
Program na ambulantních nebo pobytových klinikách.
Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se
potýkají, a intenzitě přístupu.