Online terapie

Z domova, z kanceláře, z jiného města. Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžete za svým terapeutem osobně docházet, online terapie je pohodlné řešení. Vzdálenost už není překážkou, abyste získali kvalitní péči.

Co znamená online terapie?

Jedná se o praktickou a zároveň velmi efektivní alternativu klasického sezení v případě, že ho není možné zrealizovat osobně (obě možnosti lze navzájem kombinovat). Přestože při online terapii nedochází k fyzickému sdílení společného prostoru, které má v terapii svůj význam, tak terapeut zajišťuje kontinuitu a blízkost na společné cestě i online. Jedná se o efektivní řešení různých situací, jako je jednorázová konzultace, vstupní pohovor pro pobytovou léčbu či kompletní individuální léčbu, jako pokračování pobytové terapie nebo jako doplněk individuální terapie na ambulantní klinice.

Cena této služby

Při dlouhodobější spolupráci nabízíme možnost balíčku obsahujícího 10 sezení, v rámci kterého máte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 50 minut. 

Cena jednoho sezení je 1700 Kč

Specialisté pro tuto službu

Mgr., MgA. Markéta Čermáková
Ředitelka ambulance, Terapeutka, Psycholožka
Bruer Michael Ramon
Terapeut
Bc. Jiří Vacek, MBA
Ředitel Kliniky 2, Terapeut
PhDr. Kateřina Marklová
Odborný ředitel, Psycholog, Psychoterapeut
Mgr. Kateřina Mezlíková
Psycholog, Terapeut
Mgr. Irena Pilařová, MBA
Koučka, Psycholožka, Psychoterapeutka
Mgr. Miroslava Pešlová
Klinická psycholožka, Terapeutka
Mgr. Evžen Nový
Psychoterapeut
Mgr. Petra Kolovecká
Terapeut
Mgr. Nina Zvingerová
Adiktolog, Terapeut

Blog a Média

OCD? Známá úzkostná porucha pod ne příliš známým názvem

06.12.2022, Kateřina Marklová.
V současné době vnímáme větší množství poptávek na léčbu OCD a to nejen v rámci Ambulantní kliniky, ale také i co se týče pobytových klinik, což není příliš časté. Mezi lajckou veřejností se velmi často setkávám s tím, že mnozí ani nevědí, co OCD znamená a zda aktuální pocity, které uvnitř sebe mají, se dají zařadit pod tento název.
Obsedantně-kompulzivní porucha, často označovaná zkratkou OCD z anglického názvu (obsessive compulsive disorder), patří do skupiny úzkostných poruch (dříve označovaných neurózy). Úzkostné poruchy jsou v psychiatrii považované za „lehčí“ obtíže, psychoanalytické školy mluví o neuroticích jako o nezdravější skupině populace. OCD však z této skupiny dokáže potrápit asi nejvíce.