Pomoc pro blízké závislých

Závislost je náročná nejen pro dotyčného, ale i pro jeho blízké, rodinu a přátele. Pokud někdo, na kom nám záleží, užívá návykové látky, můžeme se cítit naštvaní, smutní, bezmocní nebo osamělí. Nejen, že vidíme milovaného člověka, jak trpí, ale často dochází i k ubližování nám samotným. Je naprosto běžné, že si nejsme jistí, zda blízkého nutit do léčby nebo čekat na jeho rozhodnutí. Někdy si zase nevíme rady, zda být dál závislému oporou nebo ho naopak nechat „spadnout na dno“. Zároveň jen těžko chápeme, čím si ten druhý prochází, když jsme sami takovou závislost nikdy nezažili.

Období léčby bývá zároveň zatěžující i pro rodinu a blízké závislého, protože je potřeba pracovat na uzdravení nejen závislého, ale i rodiny jako systému. Často je nutné nastavit takové změny a opatření, které závislému jeho abstinenci a návrat do běžného života usnadní.

V celém spletitém procesu je především důležité, abychom nezapomínali sami na sebe a uměli si požádat o pomoc, pokud je to třeba.

Jak poznáte že byste si měli říct o pomoc?

  • Je váš blízký závislý na drogách, alkoholu, lécích, hazardním hraní nebo čemkoliv jiném?
  • Chtěli byste svému blízkému pomoci se závislostí, ale nevíte jak na to?
  • Propadáte někdy bezmoci a nejste si jistí, jak se závislým jednat?
  • Projevuje se u vás depresivní nebo úzkostná symptomatika (např. poruchy spánku, změny nálad nebo stravovacích návyků apod.)?
  • Je toho na vás někdy „příliš“?

Věděli jste?

Někdy se můžete setkat s mylným názorem, že závislost se týká pouze toho, kdo užívá návykovou látku. Takové tvrzení nejen, že vytváří tlak na závislého a ignoruje vliv jeho okolí, ale zároveň popírá utrpení, kterým blízcí závislého prochází. V odborné terminologii se setkáváme s výrazem „kodependence“, tedy patologickým vztahem k osobě závislé na nějaké návykové látce. Tento pojem označuje situaci, kdy druhému svým chováním umožňujeme setrvání v závislosti nebo jsme naopak zcela soustředěni na pomoc závislému, aby ji překonal. Obě varianty vedou k tomu, že ztrácíme sami sebe.

Potýkáte se s těžkostmi v souvislosti se závislostí někoho blízkého?

Týká se výše uvedené právě vás? Pokládáte si další otázky, protože si nejste jistí, zda se ve vašem případě jedná o závislost vašeho blízkého?  Proto jsme tu! Nejdůležitější je, že jste si vědomi problému a máte vůli ho řešit. Specialisté v NEO Centru vám rádi pomohou. Spojte se s námi, ať už telefonicky nebo elektronicky. Zodpovíme vám jakékoliv dotazy ohledně možností terapie.

Kontaktujte nás

Pokud si stále nejste jistí, zda potřebujete pomoc, neváhejte nás telefonicky či elektronicky kontaktovat. Odpovíme vám na jakékoliv dotazy ohledně léčby.

Specialisté pro tuto službu

PhDr. Kateřina Marklová

Odborná ředitelka NEO Centra, Ředitelka K1, Klinická psycholožka, Psychoterapeutka

Bc. Jiří Vacek, MBA

Ředitel Kliniky 2, Terapeut

 

Michael Ramon Bruer

Terapeut

 

Mgr., MgA. Markéta Miláčková Čermáková

Ředitelka ambulatní kliniky, Psycholožka, Psychoterapeutka

Mgr. et Bc. Markéta Bolková

Adiktoložka, Zdravotní sestra

Mgr. Zuzana Jandová

Terapeutka

Mgr. Eliška Šťastná

Terapeutka

Bc. et Bc. Radek Němec

Adiktolog, Terapeut

Mgr. et MA Tereza Uhlířová

Terapeutka

Mgr. Miroslava Pešlová

Klinická psycholožka, Terapeutka

Bc. Martina Stralczynská

Terapeutka

Mgr. Nina Zvingerová

Adiktoložka, Terapeutka

Mgr. Adéla Zenina

Adiktoložka, Terapeutka

Mgr. Barbara Janíková

Adiktoložka, Terapeutka

Mgr. Dana Syslová

Adiktoložka, Psychoterapeutka

Varianty poskytované léčby

NEO Centrum nabízí svým klientům dvě varianty řešení. Program na ambulantní klinice (včetně online sezení) nebo na pobytových klinikách. Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se potýkají, a intenzitě přístupu, kterou chtějí věnovat sami sobě. Nabízíme služby na pobytových klinikách také pro anglicky mluvící klientelu.

Pobytové kliniky

Moderní, all inclusive prostředí ve vysokém standardu, v odlehlé části Prahy, určené pro malou skupinu klientů.

Ambulantní léčba

Ambulance NEO Centra vám nabízí okamžitou pomoc při řešení vašich problémů prostřednictvím individuálních, párových a rodinných terapií, poradenství ​a koučinku.