Rodinná terapie

V centru této terapie stojí rodinný systém jako jedinečný a neopakovatelný celek, se všemi svými pravidly a specifickou dynamikou. Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého člena.

Co znamená rodinná terapie?

Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého člena nebo je pro terapii rodiny důležitý. Kromě rodičů a dětí to mohou být například partneři dětí, širší rodina nebo blízcí přátelé. Občasné konflikty a náročné situace bývají v rodině běžné, někdy se však může stát, že zůstanete při řešení takového problému bezradní. Ať už se rodinné potíže projevují nápadněji u jednoho z členů rodiny (například užíváním návykových látek nebo duševním onemocněním) nebo rodina prochází náročnou životní situací (například rozvodem), tak se nikdy nesnažíme najít viníka a rodinu nijak nesoudíme. Terapeut zůstává vždy neutrální a respektující.

Terapeut pomáhá nastartovat v rodině změnu ve způsobu komunikace jejích členů a nadhledu nad zdánlivě neřešitelnými situacemi. Cílem terapie je především vzájemný respekt mezi členy rodiny a pocit bezpečí.

Nabízíme i možnost pracovat s párem terapeutů (ženou a mužem), což může do terapie přinést větší genderovou vyváženost a bohatost pohledů.

Cena této služby

Při dlouhodobější spolupráci nabízíme možnost balíčku obsahujícího 10 sezení, v rámci kterého máte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 80 minut. 

Cena jednoho sezení s jedním terapeutem je 2500 Kč

Cena jednoho sezení s dvěma terapeuty je 3500 Kč

Specialisté pro tuto službu

Mgr., MgA. Markéta Čermáková
Ředitelka ambulance, Terapeutka, Psycholožka
PhDr. Kateřina Marklová
Odborný ředitel, Psycholog, Psychoterapeut
Bc. Jiří Vacek, MBA
Ředitel Kliniky 2, Terapeut
Mgr. Irena Pilařová, MBA
Koučka, Psycholožka, Psychoterapeutka
Mgr. Miroslava Pešlová
Klinická psycholožka, Terapeutka
Mgr. Evžen Nový
Psychoterapeut

Blog a Média

OCD? Známá úzkostná porucha pod ne příliš známým názvem

06.12.2022, Kateřina Marklová.
V současné době vnímáme větší množství poptávek na léčbu OCD a to nejen v rámci Ambulantní kliniky, ale také i co se týče pobytových klinik, což není příliš časté. Mezi lajckou veřejností se velmi často setkávám s tím, že mnozí ani nevědí, co OCD znamená a zda aktuální pocity, které uvnitř sebe mají, se dají zařadit pod tento název.
Obsedantně-kompulzivní porucha, často označovaná zkratkou OCD z anglického názvu (obsessive compulsive disorder), patří do skupiny úzkostných poruch (dříve označovaných neurózy). Úzkostné poruchy jsou v psychiatrii považované za „lehčí“ obtíže, psychoanalytické školy mluví o neuroticích jako o nezdravější skupině populace. OCD však z této skupiny dokáže potrápit asi nejvíce.