Rodinná terapie

V centru této terapie stojí rodinný systém jako jedinečný a neopakovatelný celek, se všemi svými pravidly a specifickou dynamikou. Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého člena.

Co znamená rodinná terapie?

Občasné konflikty a náročné situace bývají v rodině běžné, někdy se však může stát, že zůstanete při řešení takového problému bezradní. Ať už se rodinné potíže projevují nápadněji u jednoho z členů rodiny (například zneužíváním návykových látek nebo duševním onemocněním) nebo rodina prochází náročnou životní situací (například rozvodem), tak můžeme pomoci rodině, aby se orientovala v takových potížích s vyrůstáním z orientace na škodlivé obviňování a obětavost. Úkolem terapeuta je sloužit členům rodiny jako neutrální a respektující facilitátor a poradce.

Terapeut pomáhá nastartovat v rodině změnu ve způsobu komunikace jejích členů a nadhledu nad zdánlivě neřešitelnými situacemi. Cílem terapie je především vzájemný respekt mezi členy rodiny a pocit bezpečí.

Nabízíme i možnost pracovat s párem terapeutů (ženou a mužem), což může do terapie přinést větší genderovou vyváženost a bohatost pohledů.

V případě rodinné terapie pracují v terapeutickém páru Martina Stralczynská a Radek Němec.

Cena této služby

Sezení si můžete zakoupit po jednotlivých sezeních nebo v balíčcích po 10 sezeních. Při zakoupení balíčku 10 sezení získáte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 80 minut. 

Cena jednoho sezení s jedním terapeutem je 2800 Kč.

Cena jednoho sezení s dvěma terapeuty je 3900 Kč.

Specialisté pro tuto službu

PhDr. Kateřina Marklová

Odborná ředitelka NEO Centra, Ředitelka K1, Klinická psycholožka, Psychoterapeutka

Bc. Jiří Vacek, MBA

Ředitel Kliniky 2, Terapeut

 

Mgr. Miroslava Pešlová

Klinická psycholožka, Terapeutka

Bc. Martina Stralczynská

Terapeutka

Bc. et Bc. Radek Němec

Adiktolog, Terapeut

Mgr. Irena Pilařová, MBA

Psycholožka, Psychoterapeutka