Rodinná terapie

V centru této terapie stojí rodinný systém jako jedinečný a neopakovatelný celek, se všemi svými pravidly a specifickou dynamikou. Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého člena.

Co znamená rodinná terapie?

Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého člena nebo je pro terapii rodiny důležitý. Kromě rodičů a dětí to mohou být například partneři dětí, širší rodina nebo blízcí přátelé. Občasné konflikty a náročné situace bývají v rodině běžné, někdy se však může stát, že zůstanete při řešení takového problému bezradní. Ať už se rodinné potíže projevují nápadněji u jednoho z členů rodiny (například užíváním návykových látek nebo duševním onemocněním) nebo rodina prochází náročnou životní situací (například rozvodem), tak se nikdy nesnažíme najít viníka a rodinu nijak nesoudíme. Terapeut zůstává vždy neutrální a respektující.

Terapeut pomáhá nastartovat v rodině změnu ve způsobu komunikace jejích členů a nadhledu nad zdánlivě neřešitelnými situacemi. Cílem terapie je především vzájemný respekt mezi členy rodiny a pocit bezpečí.

Nabízíme i možnost pracovat s párem terapeutů (ženou a mužem), což může do terapie přinést větší genderovou vyváženost a bohatost pohledů.

Cena této služby

Při dlouhodobější spolupráci nabízíme možnost balíčku obsahujícího 10 sezení, v rámci kterého máte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 80 minut. 

Cena jednoho sezení s jedním terapeutem je 2500 Kč

Cena jednoho sezení s dvěma terapeuty je 3500 Kč

Specialisté pro tuto službu

Mgr., MgA. Markéta Čermáková
Ředitelka ambulance, Terapeutka, Psycholožka
PhDr. Kateřina Marklová
Odborný ředitel, Psycholog, Psychoterapeut
Bc. Jiří Vacek, MBA
Ředitel Kliniky 2, Terapeut
Mgr. Irena Pilařová, MBA
Koučka, Psycholožka, Psychoterapeutka
Mgr. Miroslava Pešlová
Klinická psycholožka, Terapeutka
Mgr. Evžen Nový
Psychoterapeut

Blog a Média

Dívka čekající na terapii. Řeší duševní potíže a přemýšlí nad sezením

Školní rok odstartoval – dětské psychologické poradny se začínají plnit.

Krize s nedostatkem psychologů a psychoterapeutů pro děti a mladistvé pokračuje i v postcovidovém období. Zatímco o prázdninách byly ordinace těchto odborníků spíš prázdné, s příchodem září se velmi rychle zaplňují. Na terapii hrazenou pojišťovnami čekají pacienti i několik měsíců, které ale mohou být právě během školního stresujícího roku rozhodující. Plnit se začaly i ordinace soukromých psychoterapeutů, kterých je podle údajů České asociace pro psychoterapii v Česku okolo 1200. Jen v pražském NEO Centru stoupl za poslední půlrok počet nezletilých zájemců o terapii o třetinu oproti celému loňskému roku. Posiluje proto právě služby pro teenagery. V sobotu 10. září si navíc připomínáme Světový den prevence sebevražd.

Halucinogeny. Mezi nejznámější patří lysohlávky.

Přírodní nebo syntetické látky, které vyvolávají určité změny ve vnímání, které mohou být relativně malé, jako je například zaostření, tak po relativně větší změny, kterými mohou být například halucinace. Ty mohou být doprovázeny dalšími jevy, jako je změna kognice nebo nálady. Lysohlávky

Závislost ho poslala až na dno, dnes pomáhá dalším najít cestu ven. Rozhovor se zakladatelem NEO Centra Liborem Votrubou

Padesátiletý podnikatel Libor Votruba z Liberce za sebou má pořádně divoký životní příběh. Provozovatel pražských Žlutých lázní či vánočních trhů už dobře ví, že kombinace alkoholu, kokainu a antidepresiv může člověka srazit až na dno. Své démony ale dokázal porazit a nyní pomáhá najít cestu ven ze závislostí dalším lidem v odvykacím centru, které provozuje.