Rodinná terapie

V centru této terapie stojí rodinný systém jako jedinečný a neopakovatelný celek, se všemi svými pravidly a specifickou dynamikou. Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého člena.

Co znamená rodinná terapie?

Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého člena nebo je pro terapii rodiny důležitý. Kromě rodičů a dětí to mohou být například partneři dětí, širší rodina nebo blízcí přátelé. Občasné konflikty a náročné situace bývají v rodině běžné, někdy se však může stát, že zůstanete při řešení takového problému bezradní. Ať už se rodinné potíže projevují nápadněji u jednoho z členů rodiny (například užíváním návykových látek nebo duševním onemocněním) nebo rodina prochází náročnou životní situací (například rozvodem), tak se nikdy nesnažíme najít viníka a rodinu nijak nesoudíme. Terapeut zůstává vždy neutrální a respektující.

Terapeut pomáhá nastartovat v rodině změnu ve způsobu komunikace jejích členů a nadhledu nad zdánlivě neřešitelnými situacemi. Cílem terapie je především vzájemný respekt mezi členy rodiny a pocit bezpečí.

Nabízíme i možnost pracovat s párem terapeutů (ženou a mužem), což může do terapie přinést větší genderovou vyváženost a bohatost pohledů.

Cena této služby

Při dlouhodobější spolupráci nabízíme možnost balíčku obsahujícího 10 sezení, v rámci kterého máte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 80 minut. 

Cena jednoho sezení s jedním terapeutem je 2500 Kč

Cena jednoho sezení s dvěma terapeuty je 3500 Kč

Specialisté pro tuto službu

Mgr. Evžen Nový

Ambulance

Mgr., MgA. Markéta Čermáková

Ambulance

PhDr. Kateřina Marklová

Ambulance

Bc. Jiří Vacek, MBA

Ambulance

Mgr. Irena Pilařová, MBA

Ambulance

Mgr. Miroslava Pešlová

Ambulance

Blog a Média