Terapeutická péče o mladistvé od 15 let

Tato forma terapie probíhá obvykle kombinací individuální terapeutické práce s mladistvým a práce s rodinou, v níž mladistvý klient žije. Nějakou formu rodinné terapie doporučujeme, neboť mladý člověk ještě obvykle bývá pevnou součástí systému původní rodiny, jehož fungování ho významně ovlivňuje a jeho rodiče jsou za něj obvykle i právně odpovědní. Zároveň však již mladý člověk potřebuje soukromý prostor pro svá témata řešení svých obtíží - proto individuální terapie.

Co znamená terapeutická péče o mladistvé?

Pomáháme řešit s dospívajícími jejich vlastní potíže, ať už jsou důsledkem světových událostí,, experimentování s návykovými látkami a jiným závislostním chováním, vztahové potíže, depresivní a úzkostné stavy, sebepoškozování, potíže se spánkem, hledání genderové identity a další.

Cena této služby

Sezení si můžete zakoupit po jednotlivých sezeních nebo v balíčcích po 10 sezeních. Při zakoupení balíčku 10 sezení získáte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 50 minut. 

Tuto službu nelze hradit na zdravotní pojišťovnu.

Cena jednoho sezení je 1900 Kč.

(Upozorňujeme, že cena za rodinnou terapii se liší a sezení jsou delší; viz stránka Rodinná terapie (v části Ambulance).)

Specialisté pro tuto službu

PhDr. Kateřina Marklová

Odborná ředitelka NEO Centra, Ředitelka K1, Klinická psycholožka, Psychoterapeutka

Mgr. Adam Schmidt

Terapeut

Bc. et Bc. Radek Němec

Adiktolog, Terapeut

Mgr., MgA. Markéta Miláčková Čermáková

Ředitelka ambulance, Psycholožka, Psychoterapeutka

Mgr. Irena Pilařová, MBA

Psycholožka, Psychoterapeutka

Mgr. Miroslava Pešlová

Klinická psycholožka, Terapeutka

Bc. Martina Stralczynská

Terapeutka

MUDr. Simona Lewandowská

Psychiatrička

MUDr. Jakub Korčák

Psychiatr