Terapeutická péče o mladistvé od 13 let

Tato forma terapie probíhá individuální či online formou. Nelze přesně určit, jak dlouhodobé budou důsledky pandemie na psychiku dětí. Momentálně není k dispozici dostatek zkušeností z podobné situace.

Co znamená terapeutická péče o mladistvé?

Tato terapeutická péče pomáhá s řešením důsledků pandemie na dětskou psychiku.

  • Došlo ke zhoršení fyzické i psychické kondice dětí.
  • Změnily se školní návyky, způsob výuky, snížil se osobní kontakt dětí s učiteli, u dětí je vyžadována větší samostatnost a sebekázeň v rámci plnění školních povinností.
  • Děti se ocitly na dlouhé měsíce v izolaci od svých kamarádů a spolužáků.
    Omezily své sociální kontakty nejen s vrstevníky, ale často i se členy širší rodiny a rodinnými přáteli.
  • Děti měly nedostatek možností kde a jak vybít svoji energii.
  • Ztratily zažité návyky a řád, a to nejenom ve škole, ale i v rámci mimoškolních aktivit (např. sportu).
  • Zvýšila se závislost na mobilních telefonech, PC hrách a sociálních sítích.
  • Se snižujícím se strachem z nákazy se zároveň zvýšil strach ze zvládnutí návratu do školy.

Cena této služby

Při dlouhodobější spolupráci nabízíme možnost balíčku obsahujícího 10 sezení, v rámci kterého máte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 50 minut. 

Tuto službu nelze hradit  na zdravotní pojišťovnu.

Cena jednoho sezení je 1700 Kč

Specialisté pro tuto službu

Mgr. Miroslava Pešlová

Ambulance

Mgr., MgA. Markéta Čermáková

Ambulance

Blog a Média