Terapeutická péče o mladistvé od 13 let

Tato forma terapie probíhá obvykle kombinací individuální terapeutické práce s mladistvým a práce s rodinou, v níž mladistvý klient žije. Nějakou formu rodinné terapie doporučujeme, neboť mladý člověk ještě obvykle bývá pevnou součástí systému původní rodiny, jehož fungování ho významně ovlivňuje a jeho rodiče jsou za něj obvykle i právně odpovědní. Zároveň však již mladý člověk potřebuje soukromý prostor pro svá témata řešení svých obtíží - proto individuální terapie. 

Co znamená terapeutická péče o mladistvé?

Řešíme obtíže vzniklé důsledky pandemie, experimentování s návykovými látkami a jiným závislostním chováním, vztahové potíže, depresivní a úzkostné stavy, sebepoškozování, potíže se spánkem, hledání genderové identity a další. 

Cena této služby

Při dlouhodobější spolupráci nabízíme možnost balíčku obsahujícího 10 sezení, v rámci kterého máte 10% slevu. Zaplatíte tedy jen 9 sezení a 10. máte zdarma. Sezení trvá 50 minut. 

Tuto službu nelze hradit  na zdravotní pojišťovnu.

Cena jednoho sezení je 1700 Kč

Specialisté pro tuto službu

Mgr. MgA. Markéta Čermáková

Ředitelka ambulantní kliniky

Mgr. Miroslava Pešlová
Klinická psycholožka, Terapeutka
Mgr. Petra Panáková
Psycholožka
Mgr. Irena Pilařová, MBA
Koučka, Psycholožka, Psychoterapeutka
Mgr. Evžen Nový
Psychoterapeut

Blog a Média

OCD? Známá úzkostná porucha pod ne příliš známým názvem

06.12.2022, Kateřina Marklová.
V současné době vnímáme větší množství poptávek na léčbu OCD a to nejen v rámci Ambulantní kliniky, ale také i co se týče pobytových klinik, což není příliš časté. Mezi lajckou veřejností se velmi často setkávám s tím, že mnozí ani nevědí, co OCD znamená a zda aktuální pocity, které uvnitř sebe mají, se dají zařadit pod tento název.
Obsedantně-kompulzivní porucha, často označovaná zkratkou OCD z anglického názvu (obsessive compulsive disorder), patří do skupiny úzkostných poruch (dříve označovaných neurózy). Úzkostné poruchy jsou v psychiatrii považované za „lehčí“ obtíže, psychoanalytické školy mluví o neuroticích jako o nezdravější skupině populace. OCD však z této skupiny dokáže potrápit asi nejvíce.