Workoholismus

Workoholismus (závislost na práci) nastává ve chvíli, kdy se práce stává hlavním tématem v životě jedince. Workoholik kvůli práci přichází nejen o své koníčky a zájmy, ale především o svůj sociální a partnerský život. Workoholismus se může projevovat v různých formách, například jako rostoucí a zdánlivě nezastavitelná psychická posedlost pracovními povinnostmi, ať už v práci nebo mimo pracovní dobu. Tento stav může ohrožovat člověka, který má příliš náročné zaměstnání nebo zaměstnání, které je spojeno s vysokou mírou odpovědnosti či jinými stresovými podmínkami, nebo může trápit člověka, který se z jakéhokoli důvodu ztotožnil téměř výhradně s tím, kým je (nebo s titulem, který zastává) v práci.

Jak poznáte příznaky workoholismu?

Rozeznat workoholismus od běžného zapálení pro práci může být složité. Stejně jako u jiných závislostí se ale mohou objevit určitě odvykací stavy. Takovými projevy mohou být nepohoda a roztěkanost a dokonce zvýšený pocit stresu ve chvílích, kdy z nějakého důvodu není možné pracovat. Postupem času dochází ke zhoršovánípsychických i fyzických stavů (např. nadmíra únavy, vzrůstající pocity prázdnoty nebo celkové zhoršení mezilidských vztahů). Vyskytují se i další příznaky. Pozdním příznakem workoholismu bývá syndrom vyhoření.

Léčba workoholismu

U workoholismu bývají ideálním řešením zejména preventivní opatření. Pokud máte pocit, že se vás problémy spojené s workoholismem jakýmkoliv způsobem týkají, tak se s námi můžete poradit. Společně jsme schopni najít a budeme hledat vaše nejlepší řešení. Léčba workoholismu spočívá zejména v psychoterapii, zavedení doporučených úprav životního stylu, objevení nových hodnot (nebo znovuobjevení dřívějších hodnot) a nalezení nových způsobů, jak tyto zdravé hodnoty a záliby / vztahové preference upřednostnit. Tato terapie může pomoci rozpoznat, jak dosáhnout profesních cílů jako součásti bohaté životní tapiserie, a ne na úkor všeho ostatního v životě.

V NEO Centru zacházíme s vašimi dotazy s maximální důvěrností. Ke každému z našich klientů přistupujeme zcela individuálně a přijímáme opatření na ochranu soukromí našich klientů během celého léčebného procesu.  Při první individuální konzultaci pečlivě zhodnotíme stav klienta a nabídneme mu léčebný plán přizpůsobený jeho specifickým potřebám a stavu. V boji proti závislosti na workoholismu nabízíme jak možnost ambulantní, tak pobytové (rezidenční) léčby. Než se ovšem domluvíme na podobě spolupráce, důkladně s potenciálním klientem probereme povahu jeho problému a to, jaký nejlepší způsob léčby může NEO Centrum klientovi nabídnout.

Součástí programu NEO Centra je skupinová i individuální terapie a prevence relapsu. Skupinová terapie umožňuje sdílení problémů, emocí a myšlenek s ostatními klienty, a dává tak jedinečnou příležitost získat náhled díky ostatním, ale i zpětnou vazbu na vlastní chování. V rámci léčby jsou pohromadě klienti s různými závislostmi, a díky tomu mohou být povzbuzováni k vzájemné interakci. Všechny závislosti mají společné prvky a podle našich zkušeností je pro klienty prospěšné pracovat s nimi pohromadě.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás telefonicky či elektronicky kontaktovat. Rádi odpovíme na  jakékoliv vaše dotazy ohledně léčby workoholismu (či jiné závislosti) a poradíme s možnostmi terapie v NEO Centru.

Specialisté pro tuto službu

Mgr., MgA. Markéta Čermáková

Ředitelka ambulance, Terapeutka, Psycholožka

Bc. et Bc. Markéta Bolková

Adiktolog, Terapeut

Bc. Jiří Vacek, MBA

Ředitel Kliniky 2, Terapeut

Michael Ramon Bruer

Terapeut

Bc. et Bc. Radek Němec

Adiktolog, Terapeut

Bc. et Bc. Markéta Bolková

Adiktolog, Terapeut

Varianty poskytované léčby

NEO Centrum nabízí svým klientům dvě varianty řešení. Program na ambulantní klinice (včetně osobních nebo online sezení) nebo na pobytových klinikách. Záleží na konkrétních potřebách klientů, typu obtíží, s nimiž se potýkají, a intenzitě přístupu, kterou chtějí věnovat sami sobě. Nabízíme služby na pobytových klinikách také pro anglicky mluvící klientelu.

Pobytové kliniky

Moderní, all inclusive prostředí ve vysokém standardu, v odlehlé části Prahy, určené pro malou skupinu klientů.

Ambulantní léčba

Ambulance NEO Centra vám nabízí okamžitou pomoc při řešení vašich problémů prostřednictvím individuálních, párových a rodinných terapií, poradenství ​a koučinku.